Polish_Unreal_Maniac
Polish_Unreal_Maniac

Polish_Unreal_Maniac

Witam wszystkich! Jest to blog o tematyce tworzenia gier komputerowych, programowania oraz wszystkiego co z tym związane. Zapraszam Cię do przedziwnego świata w którym to Ty jesteś Bogiem i możesz wszystko. Pokaże Ci jak ja to robię a być może sam kiedyś będziesz twórcą własnych gier, modeli czy aplikacji. Jestem samoukiem który uczy się od ponad roku tworzyć wszystko od podstaw w silniku Unreal Engine 4. Uczę się blueprintów, programowania sztucznej inteligencji, teksturowania oraz level designu.


Is the person doing everything always useless?

30 Mar 2020 1 minute read 0 comments EmCe

In the production of games and in every industry people specialize in specific classes.   Is it possible to do everything yourself when creating your title?   Certainly yes, you only need to measure your intentions and dose your trade-offs properly....

Blockchain and computer games.

29 Mar 2020 1 minute read 2 comments EmCe

Ever wonder how blockchain technology can affect the computer games market?   Personally, I see a vision of games in which content (e.g. rare items) are limited in number and are saved and stored in the form of this technology.   The rarity and uniqu...

Creating a game without programming knowledge

29 Mar 2020 1 minute read 4 comments EmCe

Hello everyone in my first post about creating my own computer game. I am a person who has never had anything to do with programming and creating games before and I gained all my knowledge for free on the Internet. Just over a year ago, if someone as...

Czy osoba od wszystkiego jest zawsze do niczego ?

20 Mar 2020 1 minute read 2 comments EmCe

W produkcji gier jak i w każdej branży ludzie specjalizują się w konkretnych zajęciach. Czy przy tworzeniu swojego tytułu jest możliwość zrobienia wszystkiego sam? Z pewnością tak, należy jedynie mierzyć siły na zamiary i odpowiednio dozować kompromi...

Tworzenie gry bez wiedzy programistycznej

15 Mar 2020 2 minute read 0 comments EmCe

Witam wszystkich w moim pierwszym wpisie dotyczącym tworzenia własnej gry komputerowej. Jestem osobą która nigdy wcześniej nie miała nic wspólnego z programowaniem oraz tworzeniem gier a całą swoją wiedzę zdobyłem za darmo w internecie. Jeszcze ponad...