Potato casserole with bacon, sausage, and onion

Potato casserole with bacon, sausage, and onion


ap33.jpg

ap28.jpg

ap30.jpg

Ingredients

Składniki

1 kg of potatoes, 2 carrots, 30 g of smoked bacon, 1 long ring of sausage, 2 large onions, a head of white cabbage, pork lard, spices, salt, pepper, hot pepper powder.

1 kg ziemniaków, 2 marchewki, 30 dkg wędzonego boczku, 1 długi krążek kiełbasy, 2 duże cebule, główka białej kapusty, smalec wieprzowy, przyprawy, sól, pieprz, ostra papryka w proszku.

ap00.jpg

ap0.jpg

ap01.jpg

ap02.jpg

ap04.jpg

ap03.jpg

Preparation of ingredients for the casserole

Przygotowanie składników na zapiekankę

ap05.jpg

ap06.jpg

Dice the sausage, cut the skin from the bacon and dice it as well.

Kiełbasę kroimy w kostkę, z boczku odcinamy skórę i również kroimy w kostkę.

ap07.jpg

Peel the onion and cut it into slices

Cebulę obieramy i kroimy w talarki

ap09.jpg

ap10.jpg

ap11.jpg

Peel the carrots and potatoes, wash them and cut them into slices

Marchewkę i ziemniaki również obieramy, myjemy i kroimy w plasterki

ap12.jpg

ap13.jpg

Put all the ingredients on a plate

Wszystkie składniki układamy sobie na talerzyku

Laying layers

Układanie warstw

ap15.jpg

First, a casserole dish, in this case a glass dish, is rubbed with a thin layer of pork lard.

W pierwszej kolejności naczynie żaroodporne, w tym przypadku szklane, nacieramy dokładnie cienką warstwą smalcu wieprzowego.

ap14.jpg

Then put a layer of cabbage leaves on the bottom and sides of the dish to separate the ingredients of the casserole from direct contact with the dish.

Następnie na dnie i po bokach naczynia układamy warstwę liści kapusty, aby odseparować składniki zapiekanki od bezpośredniego kontaktu z naczyniem.

ap16.jpg

Then, on the bottom of the dish, place the cut off bacon skin on the cabbage leaves

Następnie na dnie naczynia na liściach kapusty układamy odkrojoną skórkę z boczku

ap18.jpg

ap19.jpg

The first layer is sliced potatoes

Pierwszą warstwą są pokrojone w plasterki ziemniaki

ap17.jpg

ap17a.jpg

The second layer is sliced carrots

Druga warstwa to pokrojona w plasterki marchewka

ap21.jpg

ap21a.jpg

The third layer is onion and spices, i.e. salt and pepper, or hot pepper

Trzecia warstwa to cebula i przyprawy, czyli sól i pieprz ewentualnie ostra papryka

ap20.jpg

ap20a.jpg

The fourth and last layer is sliced bacon and sausage

Czwarta i ostatnia warstwa to pokrojony boczek oraz kiełbasa

ap22.jpg

ap22a.jpg

ap23.jpg

We put the next layers in the same order, that is, potatoes, carrots, onions, bacon and sausage. We arrange them enough to fill the dish in which the ingredients will be frying to the brim.

Układamy kolejne warstwy w tej samej kolejności, czyli ziemniaki, marchewka, cebula, boczek i kiełbasa. Układamy ich tyle, aby zapełnić po brzegi naczynie w którym będą składniki będą się smażyć.

ap24.jpg

Once the last layer is laid out, cover it with cabbage leaves. The casserole is ready for baking.

Gdy już ułożymy ostatnią warstwę przykrywamy całość liśćmi z kapusty. Zapiekanka jest gotowa do pieczenia.

Baking a casserole

Pieczenie zapiekanki

Cover the casserole dish with a lid and put it in the oven at 200 degrees and bake it for about 1.5 hours.

Naczynie żaroodporne przykrywamy pokrywą i wkładamy do piekarnika na 200 stopni i pieczemy około 1,5 godziny.

ap25.jpg

ap26.jpg

Way of giving

Sposób podania

ap27.jpg

ap29.jpg

ap32.jpg

We serve it on a plate without any additives, or with sour milk or kefir

Podajemy na talerzyku bez żadnych dodatków, ewentualnie z kwaśnym mlekiem lub kefirem

Bon Appetit

Smacznego

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?


10

1


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.