Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Champignon soup with dried porcini mushrooms and noodles


pie0000.jpg

Very often, cultivated mushrooms, despite their beautiful appearance, are not tasty and aromatic enough to prepare a good dish from them. This is the case with, for example, mushrooms.

Bardzo często grzyby hodowlane, mimo pięknego wyglądu, nie są wystarczające smaczne i aromatyczne, aby przygotować z nich dobrą potrawę. Tak bywa z np. pieczarkami.

kp01.jpg

Then they are helped by the mushrooms collected and dried during the mushroom season. Their amazing taste and aroma will save even the worst-off mushroom soup. It is worth having them on hand in case the mushrooms are too sterile and not very aromatic.

Z pomocą przychodzą im wtedy uzbierane w sezonie grzybowym i ususzone borowiki szlachetne. Ich niesamowity smak i aromat uratuje nawet najgorzej zapowiadającą się zupę pieczarkową. Warto je mieć pod ręką na wypadek, gdyby pieczarki były zbyt jałowe i mało aromatyczne.

bolet01.jpg

bolet04.jpg

Ingredients

Składniki

A portion of broth or other meat for soup in my case is a few wings and a chicken leg, 0.7 kg of fresh mushrooms, a handful of dried porcini mushrooms, two carrots, a large parsley root, 1/2 celery - also a root, a piece of leek, soy sauce or so-called magi, spices, salt, pepper, allspice, bay leaf, vegeta, sweet cream, thread noodles or other at your discretion.

Porcja rosołowa, lub inne mięso na zupę w moim przypadku to kilka skrzydełek i udko z kurczaka, 0,7 kg świeżych pieczarek, garść suszonych borowików, dwie marchewki, duży korzeń pietruszki, 1/2 selera - również korzeń, kawałek pora, sos sojowy lub tzw. magi, przyprawy, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, vegeta, słodka śmietana, makaron nitki lub inny wg uznania.

pie01.jpg

pie02.jpg

pie03.jpg

pie08.jpg

pom02.jpg

sb12.jpg

dod06.jpg

Preparation of meat stock

Przygotowanie wywaru z mięsa

Thoroughly wash the chicken wings and leg, put them in a pot with cold water and cook over low heat. When the water boils, we collect the so-called scum, or truncated protein.

Skrzydełka i nóżkę z kurczaka dokładnie myjemy, wkładamy do garnka z zimną wodą i gotujemy na małym ogniu. Gdy woda się zagotuje, zbieramy z powierzchni tzw. szumowiny, czyli ścięte białko.

p1170573.jpg

Peeled and washed carrots, parsley and celery and add to the meat stock, free of scum.

Obieraną i umytą marchewkę, pietruszkę oraz seler i dodajemy do wywaru mięsnego pozbawionego szumowin.

pie05.jpg

Add dried mushrooms and mushrooms

Dodajemy grzyby suszone i pieczarki

Następnie obieramy ze skórki pieczarki, kroimy na grube plasterki lub na mniejsze kawałki

pie07.jpg

Soak the dried mushrooms in cold water to soften them slightly, clean them, then cut them into smaller pieces and add them to the stock.

Grzyby suszone moczymy i w zimnej wodzie, aby lekko zmiękły, czyścimy, następnie kroimy na mniejsze kawałki i dodajemy do wywaru.

pie04.jpg

pie06.jpg

Then add chopped mushrooms to the stock of meat and vegetables. We add spices, salt, pepper, soy sauce, Vegeta, bay leaf and allspice. Cook the vegetables and mushrooms and dried mushrooms until they are soft.

Następnie do wywaru z mięsa i warzyw dodajemy pokrojone pieczarki. Dodajemy przyprawy, sól, pieprz, sos sojowy, vegetę, liść laurowy oraz ziele angielskie. Gotujemy aż do miękkości warzyw i pieczarek i grzybów suszonych.

pie09.jpg

pie11.jpg

Meanwhile, cook spaghetti in salted water.

W międzyczasie w osolonej wodzie gotujemy makaron spaghetti.

sb10.jpg

When the vegetables and mushrooms are soft, add about 100 ml of sweet cream 18% or 30% fat. Bring the soup to a boil and the soup is ready.

Gdy warzywa i grzyby będą już miękkie, dodajemy około 100 ml słodkiej śmietany 18% lub 30% tłuszczu. Zupę doprowadzamy do wrzenia i zupa gotowa.

pie12.jpg

Way of giving

Sposób podania

pie00000.jpg

We serve the warm soup with pasta, in my case it is threads. But it can be different, e.g. gimlets, full length, ribbons etc.

Ciepłą zupę podajemy podajemy z makaronem, w moim przypadku są to nitki. Ale może być inny, np. świderki, pene, tasiemki etc.

pom00000.jpg

pie00.jpg

pie13.jpg

Bon Appetit

Smacznego

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?

5


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.