Đồng ổn định trên blockchain của Algorand: USDC và USDT

Đồng ổn định trên blockchain của Algorand: USDC và USDT

By chidi | ALGORAND VIETNAMESE | 16 Sep 2020


Algorand đã và đang tạo ra một cơ sở tốt và triển khai các quan hệ đối tác chiến lược để xây dựng hệ sinh thái. Trong bài viết này, tôi giải thích một chút về đồng và cách Algorand đang tích hợp các tính năng để mở rộng mạng lưới và tính thanh khoản có sẵn cho các dự án xây dựng trên Algorand. Đồng ổn định là một loại tiền điện tử được gắn với một tài sản ổn định như vàng hoặc tiền pháp định, làm cho nó ít biến động hơn so với các token tiện ích. Đồng ổn định ra đời để chế ngự sự biến động cao, đây không phải là công cụ tạo niềm tin tuyệt vời cho bất kỳ ai đang muốn đầu tư vào thị trường token, trong thị trường tiền điện tử.

Đồng ổn định có thể hạn chế sự biến động không?         

Có, những biến động của những đồng khác thường trên 5%, thì những biến động của các đồng ổn định chính đều ít hơn 1%. Hơn nữa, sự ra đời của đồng ổn định đã là một công cụ trong việc tăng cường việc sử dụng token như một hình thức đầu tư; thậm chí còn thu hút từ các nhà đầu tư có tổ chức cũng như các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng. 

Blockchain quan trọng như thế nào đối với việc phát hành đồng ổn định?

Các dự án đồng ổn định cần phải thận trọng để đúng với những gì blockchain đại diện cho - bảo mật, khả năng truy cập, chống giả mạo, minh bạch và phi tập trung. Với công nghệ đa chuỗi đang được tìm kiếm bởi các dự án đồng ổn địnhđể mở rộng triển khai, điều bắt buộc là các giao thức blockchain cơ bản phải hỗ trợ để trở thành một phần của hệ sinh thái phi tập trung thực sự.

Có gì trong blockchain?

Tính thanh khoản, dễ dàng tiếp cận các khoản đầu tư cho các dự án cơ bản xây dựng trên một blockchain tương ứng, cũng như mạng lưới rộng lớn hơn để mở rộng phạm vi tiếp cận của nó. Điều này không chỉ có lợi cho từng blockchain cụ thể mà còn toàn bộ hệ sinh thái blockchain vì nó dẫn đến việc tập trung hơn vào việc áp dụng và ít cạnh tranh nội bộ hơn.

Algorand và cách nó tạo ra đồng ổn định

Các token được phát hành/tạo trên blockchain của Algorand đều  sử dụng công nghệ Algorand Standard Asset (ASA) (phát hành hoặc hoán đổi token sang chuỗi khối Algorand và bổ sung các tính năng) giúp tăng cường bảo mật cốt lõi, sử dụng đơn giản, chi phí giao dịch thấp và tính hoàn thiện của giao dịch. So với những thứ khác, ASA nhanh và an toàn vì chúng được tích hợp trực tiếp vào Lớp 1 của Algorand. Với chức năng duy nhất là kiểm soát tài sản tùy chọn và linh hoạt cho các tổ chức phát hành và người quản lý đối với các yêu cầu kinh doanh, tuân thủquy định, mã hóa trên Algorand cung cấp Kiểm soát tài sản dựa trên vai trò (RBAC). Nó tối ưu nguồn gốc và cách ly tài sản trong tài khoản cho mục đích điều tra, tuân thủ tốt hơn và báo cáo bằng cách buộc chuyển giao tài sản khi luật pháp hoặc các quy định khác yêu cầu, nâng cao cảnh giác với mô hình danh sách trắng cho giao dịch tài sản đặc quyền, do đó làm cho chúng trở thành lý tưởng để phát hành đồng ổn định.

USDT, đồng ổn định thanh khoản nhất với vốn hóa thị trường trên 9 tỷ USD, là đồng ổn định đầu tiên được phát hành trên blockchain của Algorand, do đó tận dụng lợi thế của việc nâng cấp tính năng ASA trong Algorand 2.0 cho các ứng dụng tài chính rộng rãi. Sự hợp tác này không chỉ nhằm mục đích tăng cường khả năng thanh khoản cho các token được phát hành trên Algorand mà còn cung cấp các tùy chọn để giao dịch nhanh chóng cũng như xác nhận giao dịch tức thì. 

USDC: đồng ổn định thứ 2 trên Algorand

USDC, có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD, gần đây đã được công bố trở thành đồng ổn định thứ hai tích hợp với Algorand để xử lý nhanh các ứng dụng tài chính khối lượng lớn. Circle, công ty phát hành USDC, dự kiến sẽ hỗ trợ một khuôn khổ đa chuỗi để cho phép chuyển giao đa chuỗi nhằm hỗ trợ các trường hợp sử dụng, nhà phát triển và hệ sinh thái. Algorand, do các tính năng đặc trưng của nó là có thể xử lý các giao dịch tài chính khối lượng lớn với chi phí thấp và tốc độ cao, là đối tác chiến lược hoàn hảo để xây dựng khuôn khổ chuyển giao đa chuỗi. Sự hợp tác giữa Algorand và Circle dự kiến sẽ khuyến khích các dự án blockchain khác tham gia hệ thống đa chuỗi này cũng như tạo nền tảng để phát triển một loạt các ứng dụng tài chính có thể mở rộng, an toàn và tuân thủ.

Kết luận

Với nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược sắp được thông qua, tầm nhìn là hướng tới hợp đồng thông minh để xử lý các giao dịch lớn và bổ sung thêm các các tính năng; Algorand được coi là một giao thức blockchain được sử dụng để phát hành nhiều đồng ổn định hơn.

 


chidi
chidi

i am a blockchain evengelist, a networker and a smart worker going around the world and working towards mass adoption of decentralization


ALGORAND VIETNAMESE
ALGORAND VIETNAMESE

Bringing you updates and articles from the algorand team in vietnamese, enjoy your reading and remember to follow link to medium and give some claps

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.