ALGORAND VIETNAMESE

ALGORAND VIETNAMESE

Bringing you updates and articles from the algorand team in vietnamese, enjoy your reading and remember to follow link to medium and give some claps


Algorand và Blockstack đang giúp Bitcoin như thế nào?

14 Dec 2020 19 minute read 0 comments chidi

Tôi thích khi các hệ sinh thái Crypto đang kết nối các bit. Các dự án tuyệt vời thay vì chỉ trích lẫn nhau - hãy hợp tác cùng nhau. Họ không chỉ mở rộng được cơ sở người dùng mà còn tận dụng các cơ sở do một bên xây dựng, để thêm các tính năng mạnh m...

Xây dựng DApp dễ dàng trên blockchain Algorand

10 Dec 2020 9 minute read 0 comments chidi

Đây là lời giải thích sâu sắc về cách Algorand đã làm cho việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) trên blockchain của mình trở nên dễ dàng, đơn giản và hiệu quả về chi phí... BlockchainAlgorand là một sáng tạo công nghệ được thiết kế chi tiế...

THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH PHI TẬP TRUNG VÀ TRUYỀN THỐNG: QUAN HỆ ĐỐI TÁC ALGORAND VÀ CRED

10 Dec 2020 8 minute read 0 comments chidi

TÀI CHÍNH TRUYỀN THỐNG Trong suốt lịch sử, các dịch vụ tài chính truyền thống được cung cấp bởi các tổ chức tài chính như ngân hàng đã đóng một vai trò quan trọng. Các dịch vụ này bao gồm việc tạo thuận lợi cho các giao dịch tiền tệ như cho vay và gử...

Delchain mở ra nhiều lợi ích tài chính cho người dùng Algorand

10 Dec 2020 7 minute read 0 comments chidi

Blockchainđang nhanh chóng trở thành một vấn đề lớn đối với không gian kỹ thuật số. Điều này được cho là do sự tiên tiến của công nghệ blockchain và việc áp dụng trong ngành. Theo sự tiến bộ và thành tựu của công nghệ blockchain, nó cần một hệ thống...

Các mốc quan trọng mà Algorand đạt được gần đây

10 Dec 2020 9 minute read 0 comments chidi

Gần như tất cả mọi người trong ngành công nghiệp blockchain và hệ thống kỹ thuật số nói chung đều nhận thức đầy đủ về sự tiến bộ của Algorand, sau những thành tựu to lớn trong các ngành công nghiệp khác nhau trên thế giới. Để thêm nhiều lợi ích cho n...

POINTPROOFS: HIỂU CÁCH ALGORAND GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

10 Dec 2020 11 minute read 0 comments chidi

GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG THÔNG MINH Blockchain là một sổ cái phân tán, mở có thể ghi lại các giao dịch giữa các bên theo cách có thể xác minh được. Blockchain tạo điều kiện cho các giao dịch trong nhiều ngành khác nhau bao gồm quản lý ch...

Khả năng mở rộng: tính năng chính của một Blockchain

14 Nov 2020 9 minute read 0 comments chidi

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số phân tán, mở, có thể ghi lại các giao dịch giữa các bên một cách hiệu quả và có thể xác minh được. Nó là một tổ chức của các chuỗi băm bên trong một chuỗi băm khác tạo thành một danh sách ngày càng tăng các bản gh...

Rekeying: Tính năng mật mã được chờ đợi từ lâu sẽ xuất hiện trên blockchai Algorand.

5 Nov 2020 11 minute read 1 comment chidi

Rekeying là gì? Rekeying là một tính năng mật mã, mô tả chi tiết quá trình thay đổi khóa mã hóa của một kênh giao dịch hoặc giao dịch kỹ thuật số nhằm giới hạn khối lượng dữ liệu được mã hóa bởi các khóa tương tự. Đây là quá trình đổi khóa cá nhân tr...

Hiểu và tạo token không thể thay thế trên blockchain Algorand

5 Nov 2020 10 minute read 1 comment chidi

Algorand đã nổi lên như một trong những dự án blockchain hàng đầu cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung. Với tầm nhìn cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế xuyên biên giới, kiến trúc lớp 1 mạnh mẽ giúp dễ dàng triển kh...

Giới thiệu khai thác thanh khoảnAlgorand thông qua Hummingbot

5 Nov 2020 8 minute read 0 comments chidi

Như chúng ta đã biết, tính thanh khoản rất quan trọng đối với việc giao dịch bất kỳ loại tài sản kỹ thuật số nào. Nó giúp quá trình giao dịch của nhà giao dịch trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn. Hiện tại, DeFi đang phát triển nhanh chóng, một khái niệm...