chidi | Publish0x

chidi

i am a blockchain evengelist, a networker and a smart worker going around the world and working towards mass adoption of decentralization

Publish0x Member Since October 2019

0 Following 7 Followers

chidi

Đồng ổn định trên blockchain của Algorand: USDC và USDT

16 Sep 2020 6 minute read 0 comments chidi

Algorand đã và đang tạo ra một cơ sở tốt và triển khai các quan hệ đối tác chiến lược để xây dựng hệ sinh thái. Trong bài viết này, tôi giải thích một chút về đồng và cách Algorand đang tích hợp các tính năng để mở rộng mạng lưới và tính thanh khoản...

TẠI SAO BLOCKCHAIN ALGORAND HIỆU QUẢ HƠN SO VỚI BLOCKCHAIN LAI KHÁC

16 Sep 2020 7 minute read 0 comments chidi

Sự tiến bộ của công nghệ blockchain đã dẫn đến việc nó được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau, từ quản lý chuỗi cung ứng đến quản trị. Việc sử dụng rộng rãi công nghệ này đã dẫn đến nhiều thách thức liên quan đến các phiên bản blockchain trước đó....

NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG DỤNGBLOCKCHAINALGORANDTRONG CÁC LĨNH VỰC

16 Sep 2020 9 minute read 0 comments chidi

Blockchain của Algorand là pure Proof-of-Stake. Đây là một blockchain mở, không cần sự cho phép, không có sự phân nhánh, cung cấp tính bảo mật, khả năng mở rộng và sư phân tán cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu. Công nghệ blockchain này cho phép các...

CBDC trên Algorand: Trường hợp đầu tiên, nhưng sẽ nhiều hơn!

14 Sep 2020 14 minute read 0 comments chidi

Ttương lai của tiền kỹ thuật số chỉ vừa mới được thiết kế và phát triển, nó hấp dẫn và đồng thời hơi đáng sợ. Chúng tôi thấy 3 xu hướng rõ ràng cho sự phát triển song song. Đầu tiên là tiền phi chính phủ (như Bitcoin), thứ hai là các loại tiền tệ ổn...

So sánh ALGORAND và CARDANO

14 Sep 2020 10 minute read 0 comments chidi

                  Công nghệ blockchain cũng như mọi công nghệ khác đang phát triển khác. Thế giới lần đầu tiên đanh sự chú ý vào blockchain của Bitcoin và kể từ đó, nhiều nỗ lực đã được đưa vào để xây dựng một mạng lưới phi tập trung thành công. Nhữ...

Creating a Stable Internet Infrastructure for Africa with NOIA Network

10 Sep 2020 5 minute read 1 comment chidi

                                                                The internet has transcended the initial purpose it was created for and today, it can now be found in almost every household and country in the world. However, despite its availability,...

Is Algorand Creating a Decentralised World for and the Gaming Industry?

27 Jul 2020 4 minute read 1 comment chidi

                                                                                                                  The gaming industry is a billion-dollar industry. The human mind is constantly in need of a distraction or entertainment and the gaming...

Utilising the Algorand Blockchain in Africa's Raw Material Industry

24 Jul 2020 4 minute read 0 comments chidi

                                                                                                                  It is common knowledge that Africa has paid her dues to the world. The continent is still highly dependent on exports for most of her i...

Can Algorand Dapps Help Africa Track the CoronaVirus

21 Jul 2020 4 minute read 0 comments chidi

                                                                                                          The race to finding a cure to the pandemic currently ravaging the world is still on. Some countries have managed to flatten the curve bringing...

Utilising Algorand Blockchain in tracking Identity Theft

21 Jul 2020 4 minute read 1 comment chidi

                                                                                                        Once a child is born, he is tagged with an identity until his death. Now imagine that he loses his identity to a fraudster, he would have to prov...

Comments

Liked Articles

Followers

Cryptoray

I am an enthusiast of cryptocurrencies and new technologies. Proud NOIA Network Ambassador

jordan7104

I’m a construction worker and bitcoin enthusiast!

JamesIrving

I'm interested in new technology, especially blockchain. I'm a lawyer for some blockchain projects. I support crypto by accepting fees in Bitcoin and some other coins.

PKcrypto

Software engineer // Fintech // Blockchain enthusiast // Crypto Investor