Text Efekti (Text Effect)(TR/EN) – Uygulamalı Photoshop Dersleri


190903265-c7d2200db8e95fa0ba188826fb2ce597d72adda74d9910d2fa07dffd847964c2.jpeg

Uygulamalı Photoshop Derslerinin bu bölümünde Photoshop'un kendi bünyesinde bulunan Glow efektinin uygulamasını text tool üzerinde göreceğiz. Ek bir görsel kullanılmayacaktır.

 

Amaç

 

  • Photoshop CC’de text efektinin kullanımı

Öğrenilecekler

  • Filter > Render > Clouds kullanımı
  • Hue/Saturation özelliği
  • Brightness/Contrast özelliği

Photoshop CC’de Text Efekti (Text Effect)

Uygulamamıza çalışma alanımızı açarak başlayalım. Ayarlar aşağıdaki gibidir :

Create a new document. Settings are as below.

image.png
Click here to view full size.

 

Döküman açıldıktan sonra default renkler için "D" tuşuna basalım. Böylelikle sol toolbardaki renkler siyah beyaz hale gelecektir.

Press "D" key to bring default colors on side toolbar. Make sure your background and foreground color is black and white.

Üst menüdeki Filter menüsünden Render > Clouds seçeneklerini seçelim. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

Go to Filter > Render > Clouds. Result is as below.

image.png
Click here to view full size. 

 image.png
Click here  to view full size.

 

Buluta renk katalım. Bunun için Hue/Saturation özelliğini kullanacağız. Image menüsünden Adjustments > Hue/Saturation seçeneklerini seçelim. Ayarlar aşağıdaki gibidir :

Go to Image > Adjustments > Hue / Saturation. Settings : Colorize, Hue 215, Saturation 25

image.png
Click  here to view full size.

 

Bulutun parlaklık ayarlarını düşürelim. Bunun için Brightness/Contrast özelliğini kullanacağız. Image menüsünden Adjustments > Brightness/ Contrast seçeneklerini seçelim. Ayarlar aşağıdaki gibidir :

Go to Image > Adjustments > Brightness / Contrast. Settings : Brightness -80, Contrast 100.

image.png
Click here to view full size.

 

Yeni bir layer açalım. Renk olarak Siyah seçtikten sonra Brush Tool ile bu layerın kenarlarını boyayalım.

Add a new layer. Select the black color then brush the sides of layer.

image.png
Click here to view full size.

 

Şimdi yazımızı ekleyebiliriz. Ben "ets" yazıyorum siz istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Font olarak Roboto fontunu seçtim. Büyüklük ve renk ayarlarını aşağıdaki resimden görebilirsiniz.

Select the Text Tool to type. Settings are as below.

image.png
Click here to view full size.

 

Yazının bulunduğu layerın Blending Mode özelliğini Overlay olarak değiştirelim. Sonrasında bu layera çift tıklayarak Blending Options penceresini açalım. Ayarlar aşağıdaki gibidir :

Change blending mode of the type layer to Overlay. Then double click the layer to open Layer Style. Settings are as below.

image.png
Click here to view full size.

 

Biraz parlaklık ayarları ile oynayalım. Layers panelini kullanarak Brightness/Contrast özelliği ekleyelim. Ayarlar aşağıdaki gibidir.

Add Adjustments Layer (Brightness/Contrast) by using Layers Panel. Settings are as below.

image.png
Click here to view full size.

 

Fırça layerının opacity değerini %77 olarak değiştirelim.

Change to Opacity of the Brush layer to 77%.

image.png
Click here to view full size.

 

Çalışmamız bu haliyle bitmiştir. / We're done.

Eğer isterseniz çalışmamıza Hue/Saturation özelliği ekleyerek çalışmanın farklı renk alternatiflerini elde edebilirsiniz.

If you want you can get alternative colors by using Hue/Saturation.

image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png

Teşekkürler / Thanks.

yesil-ayrac.png

Uygulama noktasında herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıdaki yorum panelini kullanarak iletişime geçmekten çekinmeyin lütfen. Teşekkürler.

Kaynak belirtilmeyen görseller @etasarim a aittir. / Pictures that don’t have any source belongs to @etasarim.

text-divider-kirmizi.jpg

Not : Bu yazı daha önce Steemit Blogumda yayınlanmıştır:

https://steemit.com/tr/@etasarim/textefektitexteffecttrenuygulamalphotoshopdersleri-7pqqv0fvbr

--------------------------------------------------------------------------

This article was originally published on Steemit

How do you rate this article?

0


etasarim
etasarim

I am a designer. (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) and photographer | I fan : Coding, Electronic, Technology and Science


Adobe Photoshop CC Tutorials
Adobe Photoshop CC Tutorials

In this blog, you can find tutorials about Adobe Photoshop CC

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.