Stereotypy o kryptowalutach.

Stereotypy o kryptowalutach.


Ludzie nie wiedząc nic o kryptowalutach wymyślają głupie stereotypy takie jak np 

-Kryptowaluty są idealne dla przestępców.

Lecz prawdą jest, że anonimowość oraz rozproszenie informacji jest dla takich osób udogodnieniem. Jednocześnie zaznaczyć należy, że ta metoda jest również korzystna dla osób sprawiedliwych, np. w momencie, kiedy ojczyzna jest w niestabilnej sytuacji i nie mają zaufania do banków.

Oraz traktują to nie jako np normalną prace, hobby lecz jako przekręty.start with cryptocurrencies
start with cryptocurrencies

I am a 15-year-old beginner in cryptocurrency. I will report on my first steps and I would like you to accompany me in this!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.