Moje błędy na giełdzie

Moje błędy na giełdzie


 Cześć! Dzisiejszy temat który przygotowałem jest dla niektórych osób bardzo atrakcyjny dlatego postanowiłem go poruszyć.

jednym z najbardziej bolesnych błędów było wypłacenie kryptowalut na zły adres portfela, była to połów moich funduszy było to bardzo dużo dla mnie więc było mi smutno z tego powodu. tydzień później gdy chciałem przelać kolejne środki na mój portfel zgadnijcie co zrobiłem,
zamiast wysłać sobie przelałem tej samej osobę co za pierwszym razem. 👌😒
Gdy dotarło do mnie co znowu zrobiłem szybko napisałem do supportu i oddali mi moje środki na konto
była to bardzo cenna lekcja i teraz dogłębnie sprawdzam żeby nie popełnić znów tego samego błędu.
Uważajcie na swoje środki.

 start with cryptocurrencies
start with cryptocurrencies

I am a 15-year-old beginner in cryptocurrency. I will report on my first steps and I would like you to accompany me in this!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.