jak i kiedy zacząć z kryptowalutami

jak i kiedy zacząć z kryptowalutami


Najpierw należy założyć portfel na który można gromadzi daną kryptowalute.

po drugie trzeba sie zarejestrować i zweryfikować konto aby móc dokonać na nie wpłaty,

następnie wybrać kwote za jaką chcemy kupić kryptowalute.

Aby pomnażać swoją kryptowalute trzeba grać na tzw wahaniach,

kupować gdy cena spadła i później sprzedawać gdy cena wzrośnie 

 start with cryptocurrencies
start with cryptocurrencies

I am a 15-year-old beginner in cryptocurrency. I will report on my first steps and I would like you to accompany me in this!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.