Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

IDEX: aanjagen van gedecentraliseerde beurzen

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 22 Oct 2020


12e4faac7e44592cba725db309c1492428c73e9a67a0f2a0ab0c743c7c245b3e.png

ONZE GAST IN DEZE EPISODE: ALEX WEARN


Radix DLT, 22 oktober 2020

In deze episode van DeFi Download voegt Alex Wearn, medeoprichter en CEO van IDEX zich bij onze gastheer en CEO van Radix, Piers Ridyard. Ze duiken dieper in een variëteit aan onderwerpen: van de voordelen en nadelen van gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen tot schaalbaarheids- en compositionaliteitsproblemen, tot yield-farming en de toekomst van het Ethereum-netwerk.

Luister de podcast

IDEX, gelanceerd in 2017, is een Ethereum-gebaseerde gedecentraliseerde beurs. Deze combineert gecentraliseerde beurssnelheid en –eigenschappen met gedecentraliseerde veiligheid en community-eigenaarschap, aangedreven door hun eigen innovatieve laag-2 schalingsoplossing.

Hieronder kun je een samenvatting lezen van de hoofdpunten die tijdens dit interview werden verkend.

Waarom is IDEX ’s werelds meest geavanceerde cryptovalutabeurs?

Tot enkele jaren geleden waren cryptovalutabeurzen gecentraliseerd zodat de beurs en het beheer van cryptovaluta-activa, zoals in het geval van Coinbase of Binance, werden bediend door één bedrijf. Het overdragen van controle over je activa aan de bedienaar gaat echter in tegen het fundamentele cryptovaluta-ontwerpprincipe.

Gedecentraliseerde beurzen verzekerden gebruikers dat ze het beheer over hun eigen activa konden behouden, maar de gebruikerservaring werd negatief beïnvloed door teveel decentralisatie. IDEX combineert de kracht en de prestaties van een gecentraliseerde beurs met de veiligheid van gedecentraliseerd(e) beheer en betaling. Op deze manier hoeven gebruikers noch in te geven op prestaties noch op veiligheid.

”Niet jouw sleutels, niet jouw munten.”

Bovenstaande frase betekent dat de persoon of rechtspersoon die de cryptovaluta-activa controleert ze kan verliezen in een hack of een diefstal, en het kan heel moeilijk zijn of zelfs onmogelijk om ze van de hacker terug te krijgen.

Daarbij controleren gecentraliseerde beurzen niet alleen de sleutels en het eigenaarschap, maar ook de functionaliteit van cryptovaluta’s. Veel cryptovaluta’s kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om stemmen of andere mechanismen te controleren om de onderliggende netwerken en hun werking te beïnvloeden.

Als antwoord op bovenstaande biedt IDEX gebruikers flexibiliteit en keuze door de ontwikkeling van een systeem waar de beurs zich enkel richt op de uitwisselingscomponenten, kopers en verkopers samen brengend terwijl gebruikers iedere beheeroplossing die ze prefereren kunnen inpluggen.

De IDEX-reis

Hieronder staan de hoofpunten van de kennis die het IDEX-team verkreeg tijdens zijn reis:

• Er zijn verschillende smaken of ontwerpmodellen van gedecentraliseerde beurzen. Hetgeen ze allemaal verenigt is het concept van onbeheerd zijn.
• EtherX was één van de eerste gedecentraliseerde Ethereum-applicaties. Zijn ontwerpmodel was om smart contracts te gebruiken voor alle diverse componenten van de beurs, zoals de volgorde van plaatsing, matching en het uitvoeringsproces. EtherX was maximaal gedecentraliseerd maar ook traag, duur en niet gebruiksvriendelijk.
• Een groot deel van IDEX’ reis definieerde progressief welke gebieden ze wilden decentraliseren zodat ze de leuke, veilige en flexibele beheervoordelen kunnen behouden terwijl ze ook een hoge kwaliteit UX bieden.

IDEX vs Uniswap en Continu Functie MarktMakers
CFMM’s zoals Uniswap rezen op uit het verlangen om enkele van dezelfde problemen te verhelpen die IDEX wil oplossen. Uniswap’s focus lag op de latentie en kosten van het draaien van een on-chain orderboek. Hun oplossing was om zich te ontdoen van het gehele orderboek in plaats van het off-chain te brengen, wat de benadering is die IDEX heeft gekozen. Uniswap’s strategie verlaat zich op arbitrage en kan resulteren in een ‘impermanent verlies’.

IDEX’ benadering om het probleem op te lossen was om order-plaatsing, matching en uitvoering off-chain te brengen in een traditionelere beurs-infrastructuur. Hun innovatie ging gepaard met een smart contract voor beheer en betalingen zodat gebruikers de UX, prestaties en lage latentie krijgen van een gecentraliseerde beurs, gecombineerd met de veiligheid van een gedecentraliseerde beurs.

IDEX’s visie op yield-farming
Een opmerkelijke cryptovalutatrend in de laatste paar jaren was het verdienen van opbrengsten bovenop je eigen activa. Er zijn diverse oplossingen voor dit doel ontwikkeld: leenplatforms als BlockFi, die je crypto gemakkelijk en direct laten uitlenen aan iemand anders. Gedecentraliseerde leenprotocollen zoals Compound, Aave, etc. En tenslotte manieren van marktmaking en het verdienen van kosten over protocollen als Uniswap en Balancer.

Hoewel er veel community-enthousiasme is hebben activa in de meeste gevallen geen duidelijk waardeverzamelingsmechanisme. Er zijn echter bestuursmechanismen die individuen in staat stellen om veranderingen door te voeren, wat het protocol waarde in de toekomst laat verzamelen. Daarom doen veel mensen aan yield-farming met bovengenoemde verwachtingen in gedachten.

Verstopping op het Ethereum-netwerk

IDEX bereikte zijn groeipiek in 2018. De applicatie gebruikte tot aan 20% van de Ethereum netwerkcapaciteit op dagen van piekgebruik. Om in staat te zijn om te groeien, vrij van de onderliggende netwerkbeperkingen, keken ze naar andere blockchains maar kwamen tot de conclusie dat het ecosysteem zelf primair op het Ethereum-netwerk blijft, ten minste tot op heden.

Dus de duur van de Eth2-ontwikkelingen en plannen om het onderliggende netwerk te schalen begonnen ze naar alternatieven te kijken. Ze kwamen met een uniek eigen laag-2-ontwerp (“Optimized Optimistic Rollup”) ter implementatie in versie 2.0.

IDEX’ versies

De huidige versie (1.0) van IDEX van 4 augustus, toen het interview plaats vond, startte met ontwikkeling in 2016. Versie 2.0, een significante upgrade van 1.0, werd gelanceerd op 20 oktober.

De UI, de UX, hun begrip van het Ethereum-netwerk en van het ontwerpen van een hoog-kwalitatieve gedecentraliseerde applicatie zijn aanzienlijk veranderd sinds 1.0. In het ontwerpen van de nieuwe versie nam het IDEX-team al hun leringen en ervaring van de huidige versie, maar namen ze er geen code van omdat ze de nood zagen aan een fundamentele architectuurverandering en herontwerp van de meeste elementen van de grond af aan. 

Toekomstige ontwikkelingsideeën

IDEX’ plannen omvatten:

• Het toevoegen van een vorm van leverage-trading zodat gebruikers toegang kunnen hebben tot leverage: waarschijnlijk een vorm van doorlopende producten.
• Verkenning van manieren om te integreren met andere DeFi-applicaties en adressering van de problemen van het behouden van compositionaliteit in laag-2. (Een probleem dat vaak wordt gecreëerd door sharding in laag-1, wat Radix wil oplossen: het bereiken van sharding zonder compositionaliteit af te breken).

Verdere bronnen

•   IDEX website: idex.io
•   Twitter: @idexio
•   IDEX Discord channel: bit.ly/2Ea4JKy
•   Alex Wearn Twitter: @AlexWearn

How do you rate this article?

0


Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.