ÖMRÜM AĞLAR...

ÖMRÜM AĞLAR...

By avina | Merhaba | 17 Apr 2019


 

Aylardan Kasım ağlar,
Mevsimlerden hazan ağlar,
Ayaklarım tutmaz, ellerim titrer,
Yıkılır bedenim iki gözüm ağlar,

Bir anne gözyaşlarında sağanak,
Bir anne yüreğime tutunur,
Baba, yıkılmışlığını saklayan sığınak,
Daralır ruhum özüm ağlar,

Şiirler ağlar artık sessizce,
Yolların üstüne hüzün yağar,
Güneşim yitik ay kararmış,
Şehrimde gökyüzüm ağlar,

Acısı ölçü dairesi dışında,
Zamanı donduran bir haber,
Hakikatlı bir göz yaşında,
En günahkar yüzüm ağlar,

Şimdi içimde bir koca girdap,
Sabır bana yazılmış imtihan,
Aciz kuluna güç ver Ya Rab,
Dualarım ağlar, sözüm ağlar...

e.avina

https://steemit.com/tr/@avina/oemruem-aglar

How do you rate this article?


0

0

avina
avina

Zaman içinde bir garip yolcuyum... I'm a strange traveler in time...


Merhaba
Merhaba

Merhaba ben avina

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.