SERENITY; Blockchain BazlıYeni Nesil Yenilenebilir Enerji Satıcısı


Serenity, küresel enerjiyle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini yeniden tanımlamayı amaçlayan bir platformdur. Serenity, profesyonel bir ekip tarafından inşa edildi, şu anda ise merkezileşmiş ve şeffaf olmayan küresel enerji endüstrisinde, enerjiyle nasıl başa çıkacağımızı ve nasıl faydalanacağımızı bulmamızı sağlayan bir platform. Kullanıcılar çabaları için ödül alma şansına sahip olacaklar. Bu nedenle Serenity, blockchain teknolojisi kullanılarak geliştirildi, böylece Serenity platformunda gerçekleştirilen her faaliyet şeffaf ve manipülasyondan arındırıldı.

Aynı zamanda Serenity, katılımcıları daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamaya, evlerini çevre dostu bir yer haline getirmeye ve yenilenebilir kaynaklardan artı yeşil enerji üretmeye ve Serenity platformu aracılığıyla yatırımları para kazanmaya teşvik edecek bir platform sunmayı da amaçlıyor. 

Serenity, elektrik üretimi, müşteri talebi vb. gibi elektrik operatörlerini en üst düzeye çıkarmak ve verimli bir şekilde çalıştırmak için ulusal elektrik operatörleriyle bağlantı kuracaktır.

Serenity, kullanıcılarına önem veren bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Serenity platformuna kayıtlı müşteriler, daha düşük elektrik fiyatlarına sahip olma, elektrik üretme ve ihracat yapma fırsatına sahipler. Burada, tüm işlemleri yapmak ve güvenceye almak için blockchain rolüne ihtiyaç vardır.

Herkes, enerji sektörünün birçok “büyük” oyuncunun piyasayı manipüle etmeye çalıştığı bir sektör olduğunu bilir. Sürekli olarak bırakılırsa, bu küresel enerji gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Serenity, herhangi bir tarafın müdahalesinden veya etkisinden uzak, merkezi olmayan bir sistemin şeklini değiştirmeye çalışır. Sadece bu değil, ulusal enerji operatörlerinin elektrik üretim miktarını tüketici talebiyle dengelememesi ve diğer çeşitli problemler Serenity’nin bu sistemi daha da iyileştirmek istemesini sağlıyor. Ancak Serenity bunun kolay olmadığını biliyor ve bunu gerçekleştirmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Serenity, platformunu destekleyecek bir token yayınladı. Serenity, uzun vadeli net sıfır mülkleri bugün olduğundan daha yaygın hale getirmek istiyor. Serenity token, Serenity’nin blok zincir temelli ekonomisini körükleyecek ve Serenity Platformuna erişimi kolaylaştıracak.

Yenilenebilir enerji sektörüne odaklanarak, blok zincirin gücüyle birleşen şirket, enerji üretiminde devrim yaratmayı, karbon kredilerinden para kazanmayı, Net-Zero mülkleri geliştirmeyi ve bağlı kuruluş lisanslama yoluyla küresel olarak büyümeyi hedefliyor.

Çevre dostu girişimleri teşvik etmek ve kolaylaştırmak için blok zincir kullanan Serenity, sürdürülebilir yaşam, yenilenebilir enerji üretimi ve işlemsel enerji şebekesi perakende satış hizmetlerini destekleyerek insanların sürdürülebilir, yenilenebilir enerji ve ürünlere yönelme ile ilgili problemlerini çözecek.

1*jI-tP6aHn1_AtA9fw6KL2A.png

Neden Serenity?

Serenity enerjiyi doğru şekilde kullanmayı yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Serenity, verimsiz ve şeffaf olmayan geleneksel enerji dağıtım imajını gerçekten ortadan kaldırıyor. Serenity, blockchain teknolojisi ile enerji satış işlemlerinin, enerji alım satım vb. işlemlerin yapıldığı bir hizmet sunmak istiyor. Daha da önemlisi ve Serenity’yi farklı kılan, Serenity’nin gerçek varlıklar tarafından desteklenen, istikrarlı ve güvenilir kılan tokenlare sahip olmasıdır.

Serenity Vizyonu:

Serenity, her evin yenilenebilir enerjiyle donatıldığı ve blockchain teknolojisi ile bağlantılı olduğu bir dünya hayal ederek ileriye bakıyor. Bu sektörün, merkezileştirilmiş ve şeffaf olmayan ‘büyük’ ​​oyuncular tarafından yönetildiği iyi bilindiği için karşılaşılacak birçok zorluk ve engel olduğu doğrudur, ancak Serenity bu sorunun çözülebileceğine inanmaktadır.

Token Bilgileri:

1*eJd-KqNVB6GaXkSi1upLkw.png

Takım:

1*-rgIpnVgYyy7H9S3fnc4Sg.png1*OM4ZdHj0n7NmxA_mnr-vkw.png

Sonuç:

Serenity, küresel enerjinin gelişimini destekleyecek bir platform sunmak istiyor. Ayrıca enerjiyi akıllıca ve doğru şekilde nasıl kullandığımızı yeniden tanımlamaya ve çabalarımız için ödüller kazanmaya çalışır. Aslında, ilk başta Serenity çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalacak, ancak Serenity bunun doğru yol ve doğru çözüm olduğuna inanıyor. Ve mevcut sistemin çok verimsiz olduğunu, çok fazla boşluğu olduğunu ve bu nedenle onu değiştirmek gerektiğinin farkında.

Serenity hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linklere gözatabilirsiniz:

Website: https://serenitysource.com.au/wp-new/
Whitepaper: https://serenitysource.com.au/assets/docs/SERENITY_WHITEPAPER.pdf
Bitcointalk ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5160209
Facebook: https://web.facebook.com/serenitysource.io?
Twitter: https://twitter.com/serenity_source
Telegram: https://t.me/SerenityIEO
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpFFfYKjkQxFql1hJ9RRWrw?reload=9

My Bitcointalk Profile Link (leprakon): https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1302336

Eth Address: 0xE452b6b42Df7CAC9415dF4EA4AdEe5F0c05104C2

 

How do you rate this article?


0

0


https://www.publish0x.com/cryptocurrency
https://www.publish0x.com/cryptocurrency

New projects, ICOs and IEOs about cryptocurrency

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.