Brave browser - Free BAT tokeny

Brave browser - Free BAT tokeny

By CEDCryptoCoin | CEDCryptoCoin | 6 Apr 2019


0e233c4c9e58d31e55e2687e392b0ee6ae49cedaa0eba100876a4d143b56d6b9.jpeg

 

BRAVE 

 

  

Co je Brave browser -

Brave má za cíl opravit web tím, že uživatelům poskytuje bezpečnější, rychlejší a lepší zážitek z prohlížení - a zároveň zvyšuje podporu tvůrcům obsahu prostřednictvím nového ekosystému odměňování založeného na pozornostech.

Mnohem více než prohlížeč, Brave je nový způsob myšlení, jak funguje web. Brave je otevřený zdroj a byl postaven týmem průkopníků webových stránek zaměřených na ochranu osobních údajů, založených vynálezcem Javascriptu a spoluzakladatelem Mozilly.

Procházejte web až 8krát rychleji než Chrome a Safari: Brave načte hlavní zpravodajské servery 2 až 8krát rychleji než Chrome / Safari v mobilu a 2krát rychleji než Chrome na ploše.

Brave blokuje nežádoucí obsah ve výchozím nastavení : Populární weby často hostí více reklam a až 70 trackerů na jednu stránku. Ještě horší je, že většina předních reklamních blokátorů stále umožňuje sledovatelům profilovat vaši polohu, chování a jinou aktivitu procházení.

Získejte odměny a dáte je  zpět svým oblíbeným tvůrcům: Podporujte své oblíbené weby s mikroplatbami. Brave funkce využívají blockchainové smart kontrakty, které mohou být použity k odměňování tvůrců obsahu.

Brave blokuje software, který sleduje vše kolem vás: "soukromý" režim prohlížení, který ostatní nabízejí, není skutečně soukromý. Brave má mnoho funkcí pro ochranu soukromí, včetně "Private Tabs with Tor *", stop trackers a poskytuje vysokou úroveň ochrany.

 

Brave  - jak se přihlásit na Brave a dostat odměnu

– Připoj se na                   https://brave.com

   

+Klikni na ‘Download Brave’ + Kompletně instaluj Brave Browser –  Otevři Brave Browser: + Klikni na ‘BAT’ ikonku v pravém horním rohu tvého Brave prohlížeče a klinkni na ‘Join Rewards

+

za další klikni na  ‘Ok

+ Next: click ‘Rewards Settings’

+ Next: click ‘Claim’

+ Next: Postupuj podle úkolu vlož znak Bat tokenu do jednoho z políček.

+ Gratulujeme: Máte 30-35BAT Tokenu 


Mince můžete použít jako odměnu tvůrcům - třeba jako tento twich kanál - 
https://www.twitch.tv/kendaheralda

V telefonu Brave blokuje až 80% reklam a vaše data tak vydrží o dost déle
Stahujte Brave přes google vyhledávač a nepřijdete tak o své BAT tokeny

Press

press@brave.com

Business

bizdev@brave.com

Support

community.brave.com

Twitter

https://twitter.com/brave

Facebook

https://www.facebook.com/BraveSoftware/

 

ENGLISH VERZE - little better version google translation sry my english ;)

Get daily BAT Tokens by viewing ads in Brave Browser
What is Brave browser -
Brave aims to repair the site by providing users with a safer, faster, and better viewing experience - while boosting support for content creators through a new, eco-system of pay-based attention.

Much more than a browser, Brave is a new way of thinking about how the web works. Brave is an open source and was built by a team of pioneers of personal data protection websites, founded by Javascript's inventor and co-founder of Mozilla.

Browse the site up to 8 times faster than Chrome and Safari: Brave loads the main news servers 2 to 8 times faster than Chrome / Safari on your mobile and 2 times faster than desktop Chrome.

Brave blocks unwanted content by default: Popular sites often host multiple ads and up to 70 trackers per page. Even worse, most leading ad blockers still allow trackers to profile your location, behavior, and other crawling activity.

Get rewards and give them back to your favorite creators: Promote your favorite microplate sites. Brave features use blockchain smart contracts that can be used to reward content makers.

Brave blocks software that tracks everything around you: "Private" viewing mode that others offer is not really private. Brave has many features to protect privacy, including "Private Tabs with Tor *", stop trackers and provides a high level of protection.

 

Coins can be used as a reward for creators - like this twich channel - https://www.twitch.tv/kendaheralda

Brave blocks up to 80% of ads on your Brave, so your data will last longer
Download Brave through google search engine and you will not lose your BAT tokens
If you have your creative channel and you want to choose your coins yourself - follow the instructions on how to become a rewarding creator in English

 

Who would like to get a tip here or a little donate to Buy me coffe -buymeacoff.ee/oF42hLYan
or 
Trx adress - TFjtdqQ11uYWXf1uDUqzjZJf4hpzid8KRM

Follow Twitter - https://twitter.com/KendaHeralda


Can you support me that you - 


if you already use Brave, support me with BAT tokens on my verified youtube channel -  https://www.youtube.com/channel/UCHuuA4VEDlQ2VmKQtEcywJA

190903265-162bb23536e3d8aff5292b1374c2b2176a1105ef91108d06244b28254b91078d.jpegRegards

CEDCryptoCoin

How do you rate this article?


0

0

CEDCryptoCoin
CEDCryptoCoin

Hi I'm a crypto fan, Living in Czech Republic


CEDCryptoCoin
CEDCryptoCoin

Info, news, tutorial, airdrops, sport

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.