Dostań 1$ za zweryfikowanie numeru telefonu, miło szybko i przyjemnie!

Mały AirDrop od WikiBit - 1$ w jedną minutę (0.75$ za jedno zaproszenie)


 

Wymagania:

 - Podanie numeru telefonu

 

Po podaniu numeru telefonu otrzymamy 100 WikiBits (1$)

Za każdą zaproszoną osobę otrzymujemy 0,5$ (50 WikiBits) Jeżeli zaprosimy 20 osób otrzymamy dodatkowe 5$ (Czyli dodatkowe 0,25$ na każdą osobę) Nie można zaprosić niestety więcej niż 20 osób.

Link referenyjny: https://www.wikibit.cc/k5qkjbAZEI

How do you rate this article?

0


Prezes
Prezes

Hello!


Kryptowaluty BlockChain oraz Decentralizacja
Kryptowaluty BlockChain oraz Decentralizacja

Znajdziesz tutaj wiele ciekawych rzeczy na wiele ciekawy tematów takich jak blockchain oraz kryptowaluty!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.