Today, a quiet walk and a search for answers and an insect hotel - My Actifit Report Card: November 28 2022


Today, a walk along the park paths led me again to the vicinity of the monument. But more on that below, because I was more interested in the structure for insects.

Dzisiaj spacer po parkowych ścieżkach doprowadził mnie ponownie w okolice pomnika. Ale o tym poniżej, bo bardziej zainteresowała mnie konstrukcja dla owadów.

On the initiative of "Greenpeace", hotels for pollinating insects were built. This is a very nice initiative, it's a pity that there are so few places like this in Park Śląski.

Z inicjatywy "Greenpeace" powstały hotele dla owadów zapylających. To bardzo fajna inicjatywa, szkoda że tak niewiele jest takich miejsc w Parku Śląskim.

After my yesterday's visit around the new monument, a lot of curious people appeared. Apparently, interest in the sculpture-monument is growing, and some people can't stand it. They need to look under the black foil. In this way, I managed to take a few photos, which more and more lead to the fact that the unveiling of the monument will be an event of a state, patriotic nature, as evidenced by the words "Polish You".

Po mojej wczorajszej wizycie w okolicy nowego pomnika, pojawiło się sporo ciekawskich osób. Najwyraźniej zainteresowanie rzeźbą-pomnikiem rośnie, i niektórzy nie wytrzymują. Muszą zajrzeć pod czarną folię. Takim o to sposobem udało mi się zrobić kilka zdjęć, które coraz bardziej naprowadzają na fakt, że odsłonięcie pomnika będzie wydarzeniem o charakterze państwowym, patriotycznym o czym świadczą słowa" Tobie Polsko".

© copyright marianomariano


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3CeGPmSAQAub5vQpRRuCdnCvPpTGCp8q1EpT8NS8KACauPWYkXveH9mVB1GREYG787mdTpsNdmQ.webp?format=webp&mode=fit

5CEvyaWxjaErqc3i7tYRQutZDwQPeZ8E6Ha3BenkA3Uc6fhKSLZ62PuSojTnM4kkLrYUdChBgBHoPxiDt.webp?format=webp&mode=fit 28/11/2022 99pyU5Ga1kwqSXWA2evTexn6YzPHotJF8R85JZsErvtTWXk3GCQzwE19X23QTStRWqptVv9ewFdVyfUFFVmDMaDFDq2rtVoMAhyvDRvaPQNw6VbL5G9gKPf4w9GZixeanz.webp?format=webp&mode=fit 5107 2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WGrpdajECFYwbFKmEfngkWQbkUKRsSU3ia8eD6GEnv5fPQ4CyLECfKYq5Nfs4X5ct4cC5zqbwbTrWe8z2Go8.webp?format=webp&mode=fit

Walking

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3Ce5mq1K39aWaTQqgRWDAXzXFH4BRM45RgD4S7Eo9hn3LECCNTXPHVGcAgjbgme7ypgXktYB77L.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmnDryYkjGY5e9XsFJ3xAZ4ZfHANHxQ5UXDzvaYQyWsgyN9rufqKcQNb33HgquAeiN67KLCn.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmo9AXb2JMaG73HNaZBKUGcuViBtCvACwgTt8EW1ZG85785fW3ivxPrMgFj47u2CBCr4C15x.webp?format=webp&mode=fit

 

    marianomariano(73) Marianomariano

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer

Follow ActifitactifitPolishamazingnaturephotographyhealth

How do you rate this article?

14Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.