Scrambled eggs from the gifts of the forest. It doesn't matter how much, what matters is what you can do with it


Jajecznica z darów lasu. Nieważna jest ilość, ważne jest co ty potrafisz z tego zrobić.

a06.jpg

Although in the forest the conditions for the growth of mushrooms are theoretically good, unfortunately there are too many of them. But as they say, it's better than nothing. So we were content with a modest harvest.

Choć w lesie teoretycznie warunki do wzrostu grzybów są dobre, to niestety jest ich jak na lekarstwo. Ale jak to mawiają, lepszy rydz niż nic. Zadowoliliśmy się więc skromnymi zbiorami.

a02.jpg

A few porcini mushrooms, boletus mushrooms, butter mushrooms and chanterelles, and one fir mushroom are obviously not enough for soup or other preserves. Successfully, however, it is enough for multi-mushroom scrambled eggs.

Kilka borowików, koźlarzy, maślaków i pieprzników jadalnych, oraz jeden rydz jodłowy, to oczywiście za mało na zupę, czy inne przetwory. Z powodzeniem jednak wystarcza to na jajecznicę wielogrzybową.

a01.jpg

a03.jpg

So I did. I cleaned the mushrooms and rinsed them under running cold water. I cut them all into cubes, not too small, because when the mushrooms give up water, they will shrink significantly.

Tak też zrobiłem. Grzybki oczyściłem i wypłukałem pod bierzącą zimną wodą. Wszystkie pokroiłem w kostkę, niezbyt drobną, bo gdy grzyby oddadzą wodę znacznie się skurczą.

a05.jpg

Next, I melted a fairly large piece of real butter in a pan, and added the diced onion.

Następnie na patelni roztopiłem dość spory kawałek prawdziwego masła, i dodałem pokrojoną w kostkę cebulę.

a04.jpg

When the onion was already glazed, in the next step I added chopped mushrooms, some salt, pepper, soy sauce and stewed until most of the water evaporated.

Gdy cebulka się już zeszkliła w kolejnym kroku dodałem pokrojone grzyby, trochę soli, pieprzu, sosu sojowego i dusiłem do momentu, aż odparuje większa część wody.

a07.jpg

a09.jpg

When the mushrooms and onions were drained of water and slightly fried, I added a few chicken eggs. Traditionally, I first bring the whites to the curd, and only then spread the yolks.

Gdy grzyby i cebula były już pozbawione wody i lekko podsmażone, dodałem kilka kurzych jajek. Ja tradycyjnie, najpierw doprowadzam białko do ścięcia, a dopiero potem rozprowadzam żółtka.

a08.jpg

a10.jpg

a15.jpg

I keep stirring it for a while until everything is slightly curdled, but not completely.

Chwilę jeszcze intensywnie mieszam aby wszystko lekko się ścięło, ale nie do końca.

a14.jpg

a12.jpg

a13.jpg

Serves with fresh white bread, optionally with fresh bread.

Podaje ze świeżym białym pieczywem, ewentualnie ze świeżym chlebem.

a0000000.jpg

a000.jpg

a00.jpg

Enjoy your meal😋
Smacznego😋

ornament_kuchnia1.png

Photo: Panasonic Lumix
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

14


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.