Potato pancakes in the classic version and with habanero peppers

Potato pancakes in the classic version and with habanero peppers


pl00.jpg

[EN] The secret to making good potato pancakes is to choose the right proportions of grated potatoes, onions, potato flour and eggs.

[PL] Cała tajemnica w zrobieniu dobrych placków ziemniaczanych polega na dobraniu odpowiednich proporcji startych ziemniaków, cebuli, mąki ziemniaczanej i jajka.

p1130809.jpg

[EN] Today, potato pancakes in a normal version and enriched with habanero pepper, which I am a supporter of.

[PL] Dzisiaj placki ziemniaczane w wersji normalnej i wzbogaconej o papryczkę habanero, której jestem zwolennikiem.

Components

Składniki

[EN] 0.5 kg of potatoes, one large onion, two eggs, two tablespoons of potato flour, salt, pepper, kefir or sour milk.

[PL] 0,5 kg ziemniaków, jedna duża cebula, dwa jajka, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, sól, pieprz, kefir lub zsiadłe mleko.

p1130770.jpg

p1130771.jpg

p1130781.jpg

p1130797.jpg

p1130802.jpg

Preparation of pies

Przygotowanie placków

[EN] Grate the potatoes on the smallest mesh, and do the same with the onion.

[PL] Ziemniaki ścieramy na tarce na najmniejszych oczkach, to samo robimy z cebulą.

p1130773.jpg

p1130776.jpg

p1130778.jpg

[EN] We add two eggs, a little potato flour and spices. When adding potato flour, be careful about the proportions. It's best to add a little and check the consistency of the pancakes in the pan. If deep-fried they are firm, it means that the dose of flour was right, and if the pancakes melt, add flour.

[PL] Dodajemy dwa jajka, trochę mąki ziemniaczanej i przyprawy. Dodając mąki ziemniaczanej należy uważać na proporcje. Najlepiej dodać jej niewiele, i sprawdzić konsystencję placków już na patelni. Jeśli smażone na głębokim oleju są zwarte, to oznacza, że dawka mąki była odpowiednia, a jeżeli placki rozpływają się, należy dodać mąki.

p1130779.jpg

p1130780.jpg

p1130783.jpg

p1130784.jpg

p1130785.jpg

p1130789.jpg

p1130791.jpg

Frying pancakes

Smażenie placków

[EN] Put the ready mass for the pancakes on the hot oil. Fry on both sides until a slightly brown color.

[PL] Gotową masę na placki układamy na mocno rozgrzanym olej. Smażymy z obu stron do uzyskania lekko brązowego koloru.

p1130800.jpg

p1130816.jpg

p1130817.jpg

p1130818.jpg

p1130819.jpg

p1130803.jpg

p1130804.jpg

p1130807.jpg

p1130808.jpg

[EN]  Experimentally, we made a version with habanero pepper. It turned out very well, but this is a cross for focus enthusiasts.

[PL] Eksperymentalnie, zrobiliśmy wersję z papryczką habanero. Wyszło bardzo dobrze, ale to przeprawa dla entuzjastów ostrości.

p1130811.jpg

p1130822.jpg

p1130826.jpg

p1130830.jpg

The way of serving

Sposób podania

[EN] I prefer to serve it spicy, i.e. a lot of pepper, possibly habanero peppers and kefir or sour milk. Well, there are different schools, because my wife likes pancakes with a little cream and sugar.

[PL] Ja preferuję podawanie na pikantnie, czyli dużo pieprzu, ewentualnie papryczki habanero oraz kefir lub kwaśne mleko. No ale są różne szkoły, bo moja małżonka lubi placki z odrobiną śmietany i cukrem.

p1130809.jpg

pl00.jpg

Enjoy your meal

Smacznego

Photo: Panasonic Lumix, 2021 Poland

© Copyright marianomariano

How do you rate this article?


3

0


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.