One day off the bike was enough to feel the power and joy of pedaling again - My Actifit Report Card: August 2 2023


One day off the bike was enough to feel the strength and joy of pedaling again

After one day of terrible weather, everything was back to normal. After such a front passes, the air becomes crisp, transparent and the sky is intensely blue, until you want to live.

Po jednym dniu koszmarnej pogody wszystko wróciło do normy. Po takim przejściu takiego frontu powietrze staje się rześkie, przejrzyste a niebo intensywnie błękitne, aż chce się żyć.

So I got back on the bike. This one-day break had a great impact on freshness, legs got new energy and cycling became a pleasure again.

Wróciłem więc na rower. Ta jednodniowa przerwa świetnie wpłynęła na i świeżość, nogi dostały nowej energii i jazda na rowerze stała się znowu przyjemnością.

I returned to the 7-kilometer bicycle loop, and the place to rest is a pond in the park garden where I often stay. It is extremely quiet there, even when the park is busy.

Wróciłem na 7 kilometrową pętlę rowerową, a miejsce na wypoczynek, to stawik w parkowym ogrodzie w którym bardzo często przebywam. Jest tam wyjątkowo spokojnie, nawet gdy w parku jest duży ruch.

In the evening, a visit to the pond and another meeting with friends who know everything best.

Wieczorem wizyta nad stawem i kolejne spotkanie ze znajomymi, którzy wiedzą wszystko najlepiej.

ornament travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3CeGPmSAQAub5vQpRRuCdnCvPpTGCp8q1EpT8NS8KACauPWYkXveH9mVB1GREYG787mdTpsNdmQ.webp?format=webp&mode=fit

5CEvyaWxjaErqc3i7tYRQutZDwQPeZ8E6Ha3BenkA3Uc6fhKSLZ62PuSojTnM4kkLrYUdChBgBHoPxiDt.webp?format=webp&mode=fit

02/08/2023

99pyU5Ga1kwqSXWA2evTexn6YzPHotJF8R85JZsErvtTWXk3GCQzwE19X23QTStRWqptVv9ewFdVyfUFFVmDMaDFDq2rtVoMAhyvDRvaPQNw6VbL5G9gKPf4w9GZixeanz.webp?format=webp&mode=fit

5404

2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WGrpdajECFYwbFKmEfngkWQbkUKRsSU3ia8eD6GEnv5fPQ4CyLECfKYq5Nfs4X5ct4cC5zqbwbTrWe8z2Go8.webp?format=webp&mode=fit

Cycling

Zskj9C56UonWToSX8tGXNY8jeXKSedJ2aRhGRj6HDecqreMxNAjM2Fb5M3ZpxPGNfRC2uh2YkhEAvZ7PpKaHPBCH6DFP2eAGLv6b1Xk8Kbqqigtym6hc.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmnDryYkjGY5e9XsFJ3xAZ4ZfHANHxQ5UXDzvaYQyWsgyN9rufqKcQNb33HgquAeiN67KLCn.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmo9AXb2JMaG73HNaZBKUGcuViBtCvACwgTt8EW1ZG85785fW3ivxPrMgFj47u2CBCr4C15x.webp?format=webp&mode=fit

How do you rate this article?

14


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.