Letcho 1:1:1:1 of white pepper, chicken breast, tomatoes, and onion with rice powder

Letcho 1:1:1:1 of white pepper, chicken breast, tomatoes, and onion with rice powder


   

le00000.jpg

The basic ingredient of this letcho is white oblong pepper. It is exceptionally aromatic and has a unique flavor. Ordinary red or green peppers, grown in greenhouses, are no match for them.

Podstawowym składnikiem tego letcho jest biała podłużna papryka. Jest ona wyjątkowo aromatyczna i ma niepowtarzalny smak. Zwykła papryka czerwona czy zielona, uprawiana w szklarniach, nie dorównują jej pod żadnym względem.

le00.jpg

Ingredients for Letcho / Składniki na Letcho

The recipe is simple enough because all ingredients are selected by weight, in the same proportions, for example 1 kg of each ingredient for a family of 4. In my case it is 0.5 kg. So, you need 0.5 kg of chicken breast, 0.5 kg of white oblong pepper (preferably imported from Hungary), 0.5 kg of tomatoes, and 0.5 kg of white onions. Spices, ground hot pepper or pieces of fresh hot pepper, salt, pepper. oil

Przepis jest o tyle prosty, że wszystkie składniki dobieramy wagowo, w takich samych proporcjach, na przykład po 1 kg z każdego składnika na 4 osobową rodzinę. W moim przypadku jest to 0,5 kg. Tak więc potrzebne jest 0,5 kg piersi z kurczaka, 0,5 kg białej podłużnej papryki (najlepiej gdyby była importowana z Węgier), 0,5 kg pomidorów, oraz 0,5 kg białej cebuli. Przyprawy, ostra papryka mielona, lub kawałki świeżej ostrej papryki, sól, pieprz olej.

le06.jpg

le000.jpg le04.jpg le05.jpg le13.jpg

le32.jpg

Preparation of ingredients / Przygotowanie składników

Tomatoes / Pomidory

Scald the tomatoes with boiling water, peel them, cut out the hard, lignified parts by the stem and cut them into small cubes.

Pomidory parzymy wrzątkiem, obieramy ze skórki, wykrawamy twarde, zdrewniałe fragmenty przy ogonku i kroimy w drobną kostkę.

le03.jpg

le02.jpg

Sweet pepper / Papryka słodka

Wash the peppers thoroughly, cut them lengthwise, cut out the seed nests, but not necessarily - when I was in Hungary, I ate the version with seeds and I liked it very much. Then we cut into half circles.

Paprykę dokładnie myjemy, kroimy wzdłuż, wykrawamy gniazda nasienne, ale niekoniecznie - przebywając na Węgrzech jadłem wersję z pestkami i bardzo mi smakowała. Następnie kroimy w półkrążki.

le10.jpg le11.jpg le08.jpg le16.jpg

Cebula / Onion

Peel the onion and cut it into crescents

Cebulę obieramy, i kroimy w półksiężyce

le24.jpg

le25.jpg

Kurczak / Chicken

Thoroughly wash the chicken breasts and cut into fairly thick cubes 1.5 x 1.5 cm

Piersi z kurczaka dokładnie myjemy i kroimy w dość grubą kostkę 1,5 x 1,5 cm

le15.jpg

le14.jpg

Preparing Letcho / Przygotowanie Letcho

Put the chopped tomatoes in a pot and simmer over low heat.

Pokrojone pomidory wkładamy do garnka i dusimy na małym ogniu
le01.jpg

During this time, fry the meat one by one to make it lightly browned, and the onion to make it light brown.

W tym czasie podsmażamy kolejno mięso, aby się lekko zarumieniło, oraz cebulę aby się tylko zeszkliła

le21.jpg le20.jpg le19.jpg le29.jpg - -

Add the fried meat and onion to simmering peppers with tomatoes. Season the whole with hot paprika, salt and pepper and keep it on low heat for about 15 minutes, so that the paprika is still firm. Finished.

Podsmażone mięso i cebulę dodajemy do duszącej się papryki z pomidorami. Całość przyprawiamy ostrą papryką, solą i pieprzem i utrzymujemy na małym ogniu około 15 minut.

le18.jpg le17.jpg le28.jpg le27.jpg

After about 15 minutes, add the chopped sweet pepper. Finally, add spices and stew for a few minutes, so that the pepper is slightly elastic and firm. Finished.

Po mniej więcej 15 minutach dodajemy pokrojoną słodką paprykę. Dodajemy ostatecznie przyprawy i dusimy kilka minut, tak aby papryka była lekko elastyczna, jędrna. Gotowe.

le26.jpg le27.jpg

le33.jpg

Sposób podania Letcho / How to serve Letcho

Serve with loose-cooked rice, or with fresh white bread, for example with a baguette.

Podajemy z ryżem ugotowanym na sypko, ewentualnie ze świeżym białym pieczywem, na przykład z bagietką.

le31.jpg le30.jpg

le0000.jpg

Bon apetit / Smacznego

ornament_kuchnia1.png

Photo: Panasonic Lumix July 2021

How do you rate this article?


3

0


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.