Lack of finance forces smart initiatives - My Actifit Report Card: November 23 2022


Today a classic walk through the park alleys. As soon as I entered the park, I noticed some services circling around a large coniferous tree.

Dzisiaj klasyczny spacer po parkowych alejkach. Zaraz po wejściu do parku zauważyłem jakieś służby krążące wokół wielkiego iglastego drzewka.

h01.jpg

It turned out that this year there will probably be no Christmas decorations in the form of a large Christmas tree cut out of the forest, but a live Christmas tree that has been growing in the park for years. Gentlemen began to decorate it with lamps, which will probably start to glow in a few days. Thanks for the initiative.

Okazało się, że w tym roku prawdopodobnie nie będzie ozdoby świątecznej w postaci wielkiej choinki wyciętej z lasu, tylko wykorzystana zostanie rosnąca od lat w parku żywa choinka. Panowie zaczęli ozdabiać ją lampkami, które pewnie na dniach zaczną świecić. Brawo za inicjatywę.

dscn5735.jpg

And a few more photos of ducks that are doing quite well.

I jeszcze kilka zdjęć kaczek, które mają się całkiem dobrze.

h02.jpg

h03.jpg

h04.jpg

h05.jpg

© copyright marianomariano

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

23/11/2022

ACTIVITYCOUNT.png

5359

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?


19

0


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.