Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Homemade tart with spinach and feta cheese salad


Tarta for one of my favorite quick meals when there is not much time to invent sophisticated dishes and most of the ingredients are at hand.

Tarta o jedno z moich ulubionych szybkich dań, gdy nie za bardzo jest czas na wymyślanie wyszukanych potraw, a większość składników mam pod ręką.

Ingredients

Składniki

Tart dough, you can make your own or buy ready-made, feta salad cheese, spinach (can be frozen), garlic, sour cream, egg, parmezan cheese, salt, pepper
Ciasto na tartę, można zrobić samemu lub kupić gotowe, ser sałatkowy typu feta, szpinak (może być mrożony), czosnek, śmietana, jajko, ser twardy typu parmezan, sól, pieprz

Preparation of dough

Przygotowanie ciasta

We put the dough in the form and adjust it to it.

Ciasto układamy w formie i dopasowujemy do niej.

Then gently prick it and put it in a preheated oven for a few minutes.

Następnie delikatnie nakłuwamy i wkładamy do rozgrzanego piekarnika na kilka minut.

Preparation of the stuffing

Przygotowanie farszu

Put the spinach in the pan, add the garlic, salt, pepper and stew for a few minutes

Szpinak wykładamy na patelnię, dodajemy czosnek, sól, pieprz i dusimy kilka minut

Then mix 100 ml of cream with one egg and add to the spinach. We mix everything.

Następnie mieszamy 100 ml śmietany z jednym jajkiem i dodajemy do szpinaku. Całość mieszamy.


In the next step, add the crumbled Feta cheese and mix the whole thing gently so that the cheese does not fall apart.

W kolejnym kroku dodajemy rozdrobniony ser typu Feta i całość delikatnie mieszamy, tak aby ser się nie rozpadł.

Baking a tart

Pieczenie tarty

Put the ready stuffing on the baked cake and spread it evenly over the surface. Then put in the oven and bake at 180 degrees until the edges are slightly browned.

Gotowy farsz nakładamy na podpieczony placek i dokładnie rozprowadzamy po powierzchni. Następnie wkładamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze 180 stopni, aż brzegi się lekko zarumienią.

When the tart is slightly baked, take it out of the oven and sprinkle with grated Parmesan cheese and put it back in the oven until the cheese melts. The tart is ready.

Gdy już tarta się lekko podpiecze wyciągamy ja z piekarnika i posypujemy startym serem typu Parmezan i wstawiamy ponownie do piekarnika, do mementu aż ser się roztopi. Tarta gotowa.

We serve it warm, in pieces like pizza, but I also like it cold.

Podajemy na ciepło, w kawałkach jak pizzę, ale mi smakuje również na zimno.

Enjoy 😋

cyxkEVqiiLy5czPNg6acYWUoo1sAiV6GNzi6xcqE1X3MjPXtSvM2zHMvi6xSVdMa1Mn9Jj9hzDENuNJpWMm5vD7dgUPqd5kqdJ4q7NUgLPTEHBXWds92qvDjoQXVLhYjSSC.webp?format=webp&mode=fit

© copyright marianomariano

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.