Sirwin
Sirwin

Heat records in February, a beautiful walking Monday - My Actifit Report Card: February 26 2024


Rekordy ciepła w lutym, piękny spacerowy poniedziałek
Heat records in February, a beautiful walking Monday

ac02.jpg

As I mentioned recently, I don't remember a February like this as long as I've been alive. It turns out, however, that this weather anomaly in February is the first and on such a scale since temperatures have been measured in Poland, and the temperatures are much higher than average.
​>Tak jak ostatnio wspominałem, nie pamiętam takiego lutego jak długo żyję. Okazuje się jednak, że ta anomalia pogodowa w lutym jest pierwszą i na taką skalę odkąd dokonuje się pomiarów temperatur w Polsce, a temperatury są znacznie wyższe od średniej.

ac01.jpg

There's nothing to be happy about, as long as March and April don't play a trick on us and greet us with winter. But even then, the sun will be high and the daytime temperatures will definitely be above zero.

Nic tylko się cieszyć, byle tylko marzec i kwiecień nie spłatał nam figla i nie przywitał nas zimą. Ale nawet jeśli, to słońce już będzie wysoko, i temperatury w dzień będą na pewno dodatnie.

ac03.jpg

ac04.jpg

Today I looked at the construction site of the Silesian "Wave" and the regatta canal. There are significant changes compared to January - for the better. If the weather is good and March is warm, the work will accelerate.

Zajrzałem dzisiaj na placu budowy Śląskiej "Fali" i kanału regatowego. Są spore zmiany w stosunku do stycznia - na plus. Jeśli pogoda dopisze i marzec będzie ciepły prace nabiorą tempa.

ac05.jpg

The first signs of spring are already visible. It is true that it is still sluggish, because there are sometimes frosts at night, but some green and yellow are already showing through from the gray. "Spring, spring, spring, it's you..."

Widać już pierwsze oznaki wiosny. Co prawda jeszcze niemrawe, bo noce bywają z przymrozkami, ale z szarości przebija się już trochę zieleni i żółci. "Wiosna wiosna, wiosna ach to ty..."

dscn1977.jpg

ornament_travel.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

26/02/2024

ACTIVITYCOUNT.png

14241

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

17


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.