Fried common carp with puree potatoes and sauerkraut salad


kp0000000.jpg

kp0.jpg

Although carp is a very popular and well-known fish, it is rarely found in Polish cuisine on a daily basis. Mainly it appears on the Christmas Eve table on the eve of Christmas.

Karp choć jest bardzo popularną i znaną rybą, to rzadko gości w polskiej kuchni na co dzień. Głównie pojawia się na stole wigilijnym w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia.

kp04.jpg

There is a natural pond near where I live, which is stocked with fish twice a year, among others with carp.

Niedaleko miejsca gdzie mieszkam, jest naturalny staw, który 2 razy do roku jest zarybiany między innymi karpiem.

kp32.jpg

kp36.jpg

kp37.jpg

Other species of fish such as zander, tench and pike are also introduced into the pond. Of course, they are not eaten in the pond, they are most often used by anglers in fishing competitions, which are held here often.

Do stawu wpuszczane są również inne gatunki ryb, jak sandacz, lin, szczupak. Oczywiście w stawie nie są spożywane, służą najczęściej wędkarzom w zawodach wędkarskich, które odbywają się tu często.

kp34.jpg

kp38.jpg

kp39.jpg

kp35.jpg

Ingredients

Składniki

Fresh common Carp, garlic, egg, bread crumbs, salt, pepper, potatoes, butter, vegetable oil, vegetable fat, sauerkraut, onion, carrot.

Świeża ryba Karp, czosnek, jajko, bułka tarta, sól, pieprz, ziemniaki, masło, olej roślinny, tłuszcz roślinny, kapusta kiszona, cebula, marchewka.

kp03.jpg

kp09.jpg

Common Carp preparation

Przygotowanie karpia

Wash the carp thoroughly, remove the scales (depending on the species) and cut them into small pieces.

Karpia dokładnie myjemy, pozbawiamy łusek (w zależności od gatunku) i kroimy na małe kawałki.

kp01.jpg

kp05.jpg

kp08.jpg

Then rub with salt and garlic, ground pepper, put in a bowl and cover. Leave in the fridge for 12 hours.

Następnie nacieramy solą z czosnkiem, zmielonym pieprzem, wkładamy do miski i przykrywamy. Odstawiamy do lodówki na 12 godzin.

kp10.jpg

kp11.jpg

After about 12 hours, take the carp out of the refrigerator and coat it. First in egg then in breadcrumbs.

Po mniej więcej 12 godzinach wyciągamy karpia z lodówki i panierujemy. Najpierw w jajku następnie w bułce tartej.

kp21.jpg

kp20.jpg

kp18.jpg

kp22.jpg

Put the seasoned, aromatic carp in a frying pan in very hot vegetable oil.

Tak przyprawionego, aromatycznego karpia układamy na patelni na mocno rozgrzanym oleju roślinnym.

kp27.jpg

kp26.jpg

We grill the fish thoroughly on all sides until golden brown. Carp prepared.

Opiekamy rybę dokładnie ze wszystkich stron, aż do uzyskania złotego koloru. Karp przygotowany.

kp28.jpg

kp29.jpg

Preparation of sauerkraut salad

Przygotowanie surówki z kiszonej kapusty

Chop the sauerkraut finely, add the grated carrot and the diced onion. Season with salt, pepper, a little sugar and add 2 tablespoons of olive oil.

Kapustę kiszoną kroimy drobno, dodajemy startą marchewkę oraz cebulę pokrojoną w kostkę. Przyprawiamy solą, pieprzem, odrobiną cukru i dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek.

kp14.jpg

Mix everything thoroughly and the salad is ready

Całość dokładnie mieszamy i surówka gotowa

kp13.jpg

Boil the potatoes in salted water, drain them and crush them into a pulp. Add a large spoon of butter and possibly a little sweet milk. Puree ready.

Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy i rozgniatamy na miazgę. Dodajemy dużą łyżkę masła i ewentualnie odrobinę słodkiego mleka. Puree gotowe.

The way of serving

Sposób podania

kp00000.jpg

Serve the fried carp with mashed potatoes and sauerkraut salad. It also tastes good with a coleslaw.

Smażonego karpia podajemy z ziemniakami puree i surówką z kiszonej kapusty. Dobrze również smakuje z surówką typu Coleslaw.

kp31.jpg

Smacznego

Bon Appetit 😉

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?

5


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.