Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Baked beans with bacon and Polish sausage


fa00.jpg

Ingredients

Składniki

0.5 kg of white beans like Hansel, 0.2 kg, smoked bacon, tomato puree, 0.2 kg of Śląska, Podwawelska or other good Polish sausages, spices, salt, pepper, allspice, bay leaf, pepper, salt, soy sauce.

0,5 kg białej fasolki typu Jaś, 0,2 kg, boczku wędzonego, przecier pomidorowy, 0,2 kg kiełbasy śląskiej, podwawelskiej lub innej dobrej polskiej kiełbasy, przyprawy, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, sól, sos sojowy.

fa01.jpg

fa03.jpg

fa04.jpg

fa10.jpg

Preparation of the beans

Przygotowanie fasolki

Wash the beans thoroughly, pour cold water over them and cook over low heat. After boiling, clean the decoction of the resulting scum.

Fasolę dokładnie myjemy, zalewamy zimną wodą i gotujemy na małym ogniu. Po zagotowaniu oczyszczamy wywar z powstałych szumowin.

fa06.jpg

Add the tomato puree to the boiled beans and cook until the beans are slightly soft.

Do zagotowanej fasoli dodajemy przecier pomidorowy i gotujemy aż fasola lekko zmięknie.

fa07.jpg
po
fa05.jpg

When the beans are quite soft, add smoked bacon diced in thick.

Gdy fasola będzie już w miarę miękka, dodajemy pokrojony w grubą kostkę wędzony boczek.

fa02.jpg

Then add allspice, bay leaf, pepper, salt, soy sauce and cook the baked beans until all ingredients are soft.

Następnie dodajemy ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, sól, sos sojowy i gotujemy fasolkę po bretońsku do pełnej miękkości wszystkich składników.

fa13.jpg

fa12.jpg

When all the ingredients are soft, add the diced sausage. Cook for a few more minutes and the baked beans are ready to serve.

Gdy już wszystkie składniki są miękkie, dodajemy kiełbasę pokrojoną w grubą kostkę. Gotujemy jeszcze kilka minut i fasolka po bretońsku jest gotowa do podania.

fa09.jpg

fa08.jpg

fa11.jpg

Way of giving

Sposób podania

fa0000.jpg

Serve the baked beans warm with fresh white bread.

Fasolkę po bretońsku podajemy na ciepło, ze świeżym białym pieczywem.

fa000.jpg

fa14.jpg

Bon Appetit

Smacznego

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?

4


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.