Sfida per te konkuruar me ata qe dine me shume

By I_dc | Travel and Adventures | 16 Apr 2021


Kjo faqe eshte kryesisht per ata qe dine shume rreth kriptomonedhave.  Te tjeret mundohen te gjejne hapesire , si per te mesuar por edhe per te botuar dicka me vlere. 

Më pëlqejne  sfidat! Kurrë nuk iu jam shmangur. Një pjesë e madhe e argëtimit në publik0x është për të provuar veten në gjëra që unë nuk e di. Pra, po mësoj për Crypto (qe ne fakt, do të thotë 'e fshehur "në greqisht). Kjo është një sfidë që unë duhet të kushtoj një blog të tërë për paraqitur progresin tim. Sidoqoftë, vendosa  të shkruaja për konkursin, por zbulova se duhet të jetë në lidhje me kriptocurrency. Kështu që unë jam duke e shtrydhur trurin tim  se pari, për të gjetur një temë të mirë që ka diçka për t'u ofruar lexuesve dhe e dyta për të shkruar diçka që ka kuptim për mua së pari, sepse ajo që kam lexuar këtu, (më falni ekspertë), është më e vështirë për t'u kuptuar se përpjekjet e mia për të mësuar rusisht.

Por unë duhet të pranoj se Publish0X më bëri të mësoj për kriptocurrency, mund të jetë pak vonë, por ska proble, se unë jam duke shijuar dhe mesuar!

How do you rate this article?


3

0


Travel and Adventures
Travel and Adventures

Travel information about the Balkans, and not only! The Balkans is a European region that doesn't get much attention other than when it causes problems. You will find information about Albania, Greece, Montenegro, North Macedonia, Serbia and more.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.