Logo ve Kartvizit Tasarımlarımız #1(TR/EN) - Logo and Business Card Designs for Photographer


etasarim grubunda yer alan fotoğrafçı arkadaşımız Erhan için yapmış olduğumuz logo ve kartvizit tasarımı...

The logo and business card is designed for Erhan who is in ets group.

190903265-ddefc901d11b76029d727a8d6cc56ab4769a7717296ac2b917eda9a5ad2dfac8.jpeg

190903265-1021b24d787058d4523fac032f894f0ffc6f4123761956ff2b49f0f00ddf0dfb.jpeg

190903265-62547833991a03692eaed02e49958758dc74bb3b193d3831ee7a1c0ff072c2e8.jpeg

190903265-790a86df8161a43532f0e21828bbf34d8adb526613dfdf69844f2bd25b7a7227.jpeg

 

Not : Bu yazı daha önce Steemit Blogumda yayınlanmıştır:

https://steemit.com/tr/@etasarim/logo-ve-kartvizit-tasarimlarimiz-logo-and-business-card-designs-for-photographer

------------------------------------------------------------------------------------------------

This article was originally published on Steemit

 

How do you rate this article?

0


etasarim
etasarim

I am a designer. (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) and photographer | I fan : Coding, Electronic, Technology and Science


Adobe Illustrator CC Tutorials
Adobe Illustrator CC Tutorials

In this blog, you can find tutorials about Adobe Illustrator CC

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.