może...

By Zaprzytomnie | zaprzytomnie | 2 Apr 2021


ta czystobrudna prawda,

może w końcu się ukaże,

i początek może znajdę,

bo szukam na razie,


z każdą chwilą trudniej,

historia się wydłuża,


jeszcze kurwa pełnia idzie,

chociaż lepiej niżby burza,


i zmęczenie swoje robi

z niewyspaniem w parze,


i przemij - trzeba wypić,

wszystko co nawarze,


nie pomaga mi to nijak,

w sumie to blokuje,


nie wiem kiedy się odważę,

przyznać w końcu, co mnie kłuje ...

 

How do you rate this article?

0zaprzytomnie
zaprzytomnie

Czasem bywa za... za bardzo, za mało, za daleko. Spróbujmy znaleźć środek. Poszukajmy równowagi. Znajdźmy odpowiednią perspektywę dla naszego myślenia, działania, dla naszego życia.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.