Czas poprowadzić

By Zaprzytomnie | zaprzytomnie | 9 Apr 2021


Nie chce mi się dzisiaj nic,
i zwyczajnie brak mi sił,
w głowie zwycięża niepokój,
syf i zamęt sieje wokół,
lecz próbuję się pozbierać,
i zaczynam znów od zera,
jak to mówią chrześcijanie,
biorę krzyż swój znów na ramię,
albo jak to w mitologii,
syzyfowej znów start drogi,
ile prób przed nami powiedz,
ile szans gdzieś przejdzie bokiem,
kiedy w końcu zrozumiemy -
- brak nas samych nic nie zmieni,
kiedy w końcu do nas dotrze,
że uciekać wciąż niedobrze,
że o równowagę chodzi,
coś odpuścić, a coś zrobić,
jaki mamy mieć sens w życiu,
gdy my sami wciąż w ukryciu,
negatywu siły wierni,
wciąż pozostajemy bierni,
to donikąd droga, przyznaj,
i to nie radości przystań,
to zaułek brudny strasznie,
więc odrzućmy kłótnie, waśnie,
bo do czego to prowadzi,
złapmy ster, czas poprowadzić.

 

 

 

 

 

 

How do you rate this article?

0zaprzytomnie
zaprzytomnie

Czasem bywa za... za bardzo, za mało, za daleko. Spróbujmy znaleźć środek. Poszukajmy równowagi. Znajdźmy odpowiednią perspektywę dla naszego myślenia, działania, dla naszego życia.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.