Local souvenir shop, Samosir island in Sumatra - My trip around Indonesia


hqdefault.jpg

 

Samosir Island in Sumatra, apart from being very attractive in itself, does not offer many attractions. One of them is to go around the island on a scooter, which will be discussed in the next part.

Wyspa Samosir na Sumatrze, poza tym, ze sama w sobie jest bardzo atrakcyjna nie oferuje zbyt wielu atrakcji. Jedną z nich jest objechanie wyspy na skuterze, o czym będzie w kolejnej części.

wp_20160126_18_06_58_pro.jpg

The diversity of nature on the island is amazing, and the views and landscapes are amazing regardless of the time of day and weather.

Różnorodność przyrody jest na wyspie zdumiewająca, a widoki i pejzaże bez względu na porę dnia i aurę są niesamowite.

wp_20160127_002.jpg

When we realize that the entire basin was created as a result of the largest volcanic eruption in the history of the earth, we feel excitement and respect for nature.

Gdy jeszcze uświadomimy sobie, ze cała niecka powstała w wyniku największego w dziejach ziemi wybuchu wulkanu, czujemy ekscytację i respekt dla natury.

wp_20160127_12_17_15_pro.jpg

vlcsnap_2023_03_31_13h50m11s583.png

On the island, we have already visited the studio of a local artist, so it was time for the souvenir shop. There is no such thing as persistent trading with pushy sellers on the island.

Na wyspie zwiedziliśmy już pracownię lokalnego artysty, przyszła więc kolej na sklep z pamiątkami. Na wyspie nie ma czegoś takiego jak uporczywy handel z namolnymi sprzedawcami.

vlcsnap_2023_03_31_13h50m45s132.png

There are no stalls and traders carrying bundles of trinkets of dubious quality. There is a pretty decent craft shop, though.

Nie ma straganów i handlarzy noszących toboły z bibelotami wątpliwe jakości. Jest za to całkiem przyzwoity sklep z rękodziełem.

vlcsnap_2023_03_31_13h51m02s949.png

ornament_travel3.png

How do you rate this article?

8


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.