Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Bayon Temple, Cambodia - my journey through Asia - part 2


hqdefault.jpg

 

vlcsnap_2023_02_16_15h31m03s964.png

vlcsnap_2023_02_16_15h20m51s158.png

Today, the second part of the film with materials not published anywhere before about the Bayon temple in the Angkor Wat complex near Siem Reap in Cambodia. This time a much longer form, and in 4K resolution, which may allow you to capture more details.

Dzisiaj druga część filmu z materiałów nigdzie wcześniej nie publikowanych o świątyni Bayon w kompleksie Angkor Wat niedaleko miejscowości Siem Reap w Kambodży. Tym razem znacznie dłuższa forma, a do tego w rozdzielczości 4K, która może pozwoli uchwycić więcej szczegółów.

vlcsnap_2023_02_16_15h21m00s201.png

vlcsnap_2023_02_16_15h21m05s027.png

However, all published videos and photos are still in a rather truncated form, because I'm going to write a few posts about it with a completely different message and using different photos and materials, but I'm not entirely sure if I will publish them on HIVE, because this platform appreciates recently mostly worthless crap.

Wszystkie publikowane filmy i zdjęcia są jednak dalej formą dość okrojoną, ponieważ mam zamiar napisać na ten temat kilka postów o zupełnie innym przesłaniu i z użyciem innych zdjęć i materiałów, ale nie jestem do końca przekonany czy będę je publikował na HIVE, bo ta platforma docenia ostatnio głównie niewiele warte gnioty.

vlcsnap_2023_02_16_15h21m53s524.png

vlcsnap_2023_02_16_15h22m22s120.png

Of course, most of the frames are tied to my wife, who doesn't understand how I'm talking to her - don't come into my frame. Well, I guess that's how it will be :D

Oczywiście na większości kadrów pęta się moja małżonka, która nie rozumie jak do nie mówię - nie wchodź mi w kadr. No cóż, tak już chyba zostanie :D

vlcsnap_2023_02_16_15h21m17s540.png

vlcsnap_2023_02_16_15h21m40s120.png

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.