1100% Profits!

Discovered a Highly Profitable Crypto Futures trading strategy setup!

By Kebwesi | Trader Uswahilini | 9 Jan 2023


Hi Guys,

It has been a while since I last posted here. And during this period, a lot has happened. As I've always had an interest in trading, and have traded for quite a while, made money, lost money, even lost other people's money. But we never give up.

Recently, while reviewing the free strategies available on trading view, I came across one interesting setup, that applied to the time frames I like to play in, is super profitable. I'd like to share it with any one or group of individuals that are willing to pay.

I'd like to raise 0.21BTC in order to release the details to the lucky fella(s).

Sample Pictures:

Bitcoin 1-year backtest Performance:

Kebwesi Setup Bitcoin Profitability

Ethereum 1-year backtest Performance:

Kebwesi Setup Ethereum Profitability

Litecoin 1-year backtest Performance:

Kebwesi Setup Litecoin Performance

Dogecoin 1-year backtest Performance:

Kebwesi Setup Dogecoin Performance

Cardano 1-year backtest Performance:

Kebwesi Setup ADA Performance

 

How do you rate this article?

9


Kebwesi
Kebwesi

Recalcitrant Renegade


Trader Uswahilini
Trader Uswahilini

Karibu ujifundishe kuzisoma soko za hisa au sarafu za mtandaoni kwa kutumia uchambuzi wa kiufundi. Uchambuzi kwa kuzisoma chati za masoko kiufundi utakusaidia kuelewa bei za sarafu zinaelekea wapi ukizingatia uchambuzi chanya kupitia vyombo vya habari na matukio mengine. Masomo haya ni kwa wale ambao ni wageni kwenye hii biashara. Tutajitahidi kuwapa siri zote zilizopo ili uweze kufanikisha malengo yako kama mtaalam wa kiufundi kwenye kuuza na kununua sarafu aina zote.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.