Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Polymath: Gereguleerde obligaties op de publieke ledger – het is aan het gebeuren!

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 30 Oct 2020


47acc7993416731d0c123a51e71f2b139e3bea4bfcfae39041e9f42534760c11.png

ONZE GAST IN DEZE EPISODE: TREVOR KOVERKO

Radix DLT, 29 oktober 2020

In deze episode van DeFi Download doen Piers en Trevor Koverko, oprichter van Polymath, mee bij het verkennen van het gebied van digitale obligaties op de blockchain. Ze bespreken obligatietokens en hun componenten, marktinfrastructuurproblemen, juridisch regulatorisch overschrijdende compliantie, identiteitsproblemen en beheerde blockchains.Luister de podcast

In deze episode van DeFi Download praat Piers met Trevor Koverko, oprichter van Polymath, over digitale obligaties op de blockchain. Trevor is een vroege leider in de blockchain-community in projecten als Ethereum, EOS, Hashgraph en ShapeShift.

Polymath is een gedecentraliseerd platform dat het proces vereenvoudigt van het creëren van obligatietokens en het uitvoeren van obligatietokenaanbiedingen. Piers en Trevor beginnen hun gesprek met de geschiedenis van Polymath, waar en hoe het werd opgericht, zijn huidige situatie en partnerschappen. De twee duiken in de redenen achter het falen van de eerste poging en welke nieuwe ideeën en oplossingen het Polymath-team al gaande heeft ontwikkeld.

Polymath werd geboren in 2017 toen Trevor Koverko en Deven Soni besloten om hun twee passies, crypto en investering, te combineren. Chris Housser kwam erbij als medeoprichter. Ze ontdekten al vroeg dat het onmogelijk was in die tijd om crypto en obligatiewetten te verzoenen.

Ze vonden inspiratie in projecten als Blockchain Capital (BCAP), opgericht door de broers Brad en Bart Stephens die pionierden met het eerste obligatietoken door een VD-fonds te tokeniseren, en bedrijven als Shopify, dat het voor iedereen gemakkelijk maakt om alles overal te verkopen.

Geleerde lessen

Obligatietokens en obligaties in zijn algemeenheid hebben hun eigen unieke set van vereisten en noden, alsook parameters die hun eigen doelgerichte oplossing verdienen. Hoeveel de oprichters van Polymath ook van Ethereum houden, het werd duidelijk dat die niet speciaal voor obligaties was uitgevonden. Dus in plaats van te bouwen op de laag-2 (wat ze aanvankelijk deden door het bouwen van de smart contract-laag bovenop Ethereum) realiseerden ze dat ze uniek gekwalificeerd waren om een obligatietokenlaag-1 te bouwen.

Ze kondigden de Polymesh-blockchain aan op de Consensus-conferentie in mei 2019 en lanceerden het Testnet V1 “Aldebaran” op 23 juni 2020.

Juridische en actuele verschillen tussen een obligatietoken (ERC-1400) en een normaal token (ERC-20)

Een obligatietoken is een eenvoudig concept: het is een digitale eigen representatie van een traditionele legaat-obligatie, alles wat kan profiteren van tokenisering, zij het een aandeel, een contractuele verplichting of een derivaat. Een obligatietoken is nuttig omdat het echte problemen kan oplossen en significante kostenbesparingen en efficiënties kan creëren.

Er zijn vier hoofdcomponenten in een obligatietoken:

• Automatisme en efficiëntie
• Compliantie
• Liquiditeit
• Beschikbaarheid van nieuwe activumproducten

Tijdens het interview analyseert Trevor elk van deze componenten.

Juridische regulatie-overschrijdende compliantie

Trevor benadrukt het belang van het eerst oplossen van regulatorische compliantie in het grootste en moeilijkste regulatorische land, de VS. Smart contracts hebben een programmeerbaar eigenaarschap wat theoretisch het proces significant helpt te stroomlijnen, en hoe genuanceerd de regulatorische intersecties ook zijn, het is zeker mogelijk om ze te ontrafelen en ze te programmeren in hoe deze smart contracts interacteren met elkaar. Daarbij, als identiteit begint te bewegen naar de blockchain, zal het mogelijk zijn om de warboel van compliantie wereldwijd te ontwarren. Trevor ziet ene hoop potentieel op dit gebied, vooral met wat Polymath zelf doet.

Wrijvingspunten

Een prominent probleem, volgens Trevor, is het gebrek aan marktinfrastructuur. Om een florerend ecosysteem van getokeniseerde obligaties te vestigen met sterke chain-links moet ieder deel van het geheel (beheer, overschrijvingsbemiddelaar, secundaire beurs, uitgever, investeerders, etc.) tegelijkertijd online komen. Polymath wil het verbindende weefsel zijn tussen bovengenoemde van elkaar losstaande belanghebbende groepen, alsook een technologisch platform dat de makelaar-dealers en secundaire beurzen die tokenisering omarmen verbindt. Het vraagt tijd om deze infrastructuur te bouwen en voor regulatoren om zich te bekeren, echter er is een aanzienlijke ontwikkelaarsinteresse in en vraag naar blockchain-gebaseerde getokeniseerde obligaties.

Pilaren van feedback

Polymesh heeft vier sleutelontwerpprincipes of pilaren die wekren als een feedback-lus:

• Betrouwbaarheid: beschermen van informatie en eigenaarschap van de IP van een bedrijf.
• Identiteit: verzekering dat geen individu of entiteit obligatietokens kan creëren, verkrijgen of verkopen zonder een gevalideerde identiteit.
• Bestuur: oplossen van de problemen van eigen beheer.
• Compliantie: bieden van financiële primitieven en smart extensions [uitbreidingen] om obligatietokens te beheren over één of meer rechtsgebieden en om regels op te leggen voor het creëren, uitgeven en verhandelen van obligatietokens.

Het team bij Polymesh luistert naar feedback die gebruikers en financiële instellingen uit de echte wereld bieden en probeert de problemen op te lossen die onder hun aandacht wordt gebracht.

Specifiek het principe van identiteit is het fundamentele kernontwerpprincipe van obligatietokens. Polymesh is geen KYC-aanbieder, maar ze hebben talloze integraties met diverse belangrijke KYC-aanbieders.

Het belang van het bouwen van een community

Trevor gelooft dat “community een belangrijk deel uitmaakt van een blockchain-project. Deze is letterlijk het project. Als het geen community-aangedreven project is dan is het geen gedecentraliseerd netwerk.” Ontwikkelaars, veronderstelde leiders en mensen die het product / de marktgeschiktheid van een bepaald project verdedigen zijn hetgeen een community uitmaakt.

Kan DeFi met permissie zijn?

Permissie-blockchains voegen een additioneel niveau van veiligheid toe dat vitaal is in een obligatietoken. Het is ook iets dat minder regulatorische risico’s met zich meedraagt. Maar voor de bredere en vooral de hardcore DeFi-markt klinkt permissie-DeFi als een contradictie in termen.

Verdere bronnen

• Polymath Network website: polymath.network
• Trevor Koverko Twitter: @trevorkoverko

How do you rate this article?

1


Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.