ExpoLab gaat samenwerken met Radix om een snel en veilig financieel DLT-systeem te ontwikkelen

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 16 Sep 2020


Radix DLT, 15 juli 2020

Computerwetenschap assistant-professor Mohammad Sadoghi gaat samenwerken met de in het VK gebaseerde blockchainbedrijf Radix om een snel en veilig product voor financiële transacties te ontwikkelen. Als expert in gedistribueerde ledger-technologie (DLT), gewoonlijk gekend als ‘blockchain’, leidt Sadoghi het ExpoLab dat een verkennend dataplatform genaamd ‘ExpoDB’ bouwt – een testbedding om echte transactionele en analytische verwerking van DLT’s te bestuderen en ontwikkelen.

DLT’s zijn gedecentraliseerde en democratische beslissingsmakingssystemen. Met andere woorden bezit geen enkele entiteit de data en het veranderen van bestanden vereist goedkeuring van een meerderheid van gebruikers, het veiliger makend dat traditionele gecentraliseerde systemen.

Het Radix-platform is gebouwd voor snelle en veilige financiële transacties op een open, onbeheerde netwerk op grote schaal, wat belangrijk is wanneer cryptovaluta’s populair worden en gebruikers democratiseringsopties zoeken voor financiële diensten zonder veiligheid op te geven. Echter met zoveel DLT’s op de markt moeten potentiële investeerders of cliënten vaak het woord van het bedrijf geloven dat een platform werkt. Hoewel goed vertrouwen belangrijk is zijn mathematisch bewijs van het platform-idee, structuur en prestaties het solide bewijs dat ieder blockchainproduct een voorsprong geeft in het spel.

Om dit te doen begon Radix afgelopen zomer te spreken met Sadoghi en kondigde deze lente een officiële samenwerking aan. Samen kan Radix het ontwerp van hun Cerberus DLT consensusprotocol valideren met rigoureus academische bewijzen terwijl ExpoLab hun instrumenten kan verfijnen en hun kennis kan toepassen op een systeem in de echte wereld.

“Ik denk dat het een huwelijk is van de academie en de industrie voor de verbetering van de maatschappij, door het bouwen van deze veilige, democratische en gedecentraliseerde ledger die integriteit, vertrouwen en transparantie brengt naar de financiële sector”, zei Sadoghi.

Met gebruik van hun eigen blockchainproduct, ResilientDB, en hun verificatieplatform, ExpoDB, zal het lab het Radix-platform testen onder verschillende scenario’s om er zeker van te zijn dat hij werkt zoals bedoeld en veilig is. Vanaf daar kan Radix zijn ideeën valideren, potentiële veiligheidsgaten vinden en oplossen, en hun prestaties vergelijken met andere blockchainsystemen.

“Het ExpoLab helpt met het creëren van een onpartijdige derde partij om de prestaties en claims te evalueren die rond worden gebazuind door communities en charismatische leiders”, zei Radix in een persbericht. “Via mathematische bewijzen en het testen over een tijdsperiode kunnen mensen zien hoe verschillende blockchains reageren op omstandigheden en transactieladingen, afhankelijk van de instellingen die ze hebben opgegeven.”

Sadoghi is ook verheugd om te werken met een industriepartner, zowel vanwege de impact van de echte wereld die de groep kan hebben, alsook de mogelijkheid voor zijn studenten om ervaring te verwerven met het samenwerken met de industrie.

“Directe overdracht van technologie naar de industrie is vaak niet zo eenvoudig – het is moeilijk om die stroom gaande te krijgen”, zei hij. “Ik denk dat het een belangrijke leer- en trainingservaring voor onze studenten zal zijn.”

Leer meer over ExpoLab.

Origineel gepost op https://cs.ucdavis.edu/news/expolab-partners-radix-develop-fast-and-secure-financial-blockchain-system

Website (https://www.radixdlt.com/)
Medium (https://medium.com/@radixdlt)
Telegram (https://t.me/radix_dlt)
Twitter (https://twitter.com/RadixDLT)

How do you rate this article?


0

0

Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.