Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Balancer: Hoe automatisch je crypto-portfolio te balanceren

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 15 Oct 2020


Radix DLT, 15 oktober 2020

In deze DeFi download episode praat Piers Ridyard met Fernando Martinelli, medeoprichter en CEO van Balancer, een protocol voor programmeerbare liquiditeit. In het whitepaper geschreven door Fernando Martinelli en Nikolai Mushegian wordt het beschreven als “een onbeheerde portfolio-manager, liquiditeitsaanbieder en prijssensor.”

Luister de podcast

Na publicatie van hun whitepaper in september 2019 ging Balancer officieel live op het mainnet in maart 2020. Het Balancer Labs-team heeft alles in het werk gesteld om te verzekeren dat Balancer een veilig protocol is. Ze hebben recent hun Smart Pool-fabriek geïnstalleerd om op mainnet te testen, en deze wordt gecontroleerd door samczsun.

Balancer maakt het je mogelijk om liquiditeit toe te voegen of je tokens in een contract te stoppen dat meer geld creëert door het anderen mogelijk te maken om te handelen met je activa. Fernando vergelijkt Balancer met een goocheldoos waarin je je speelkaarten kan stoppen en in kan vastzetten. Wanneer je deze doos opent zul je zien dat er magisch meer kaarten zijn gegenereerd. Deze goocheldoos zorgt er ook voor dat je kaarten er automatisch worden geherbalanceerd.

Het belang van herbalancering van het portfolio

Fernando en Piers exploreren het belang van het herbalanceren van het portfolio en hoe het Balancer-protocol werkt om dit te bereiken. Het sleuteldoel van herbalancering is om te verzekeren dat je marktblootstelling en idiosyncratische risico’s worden gecontroleerd. Het betekent ook dat je regelmatig kunt uitcashen om kosten te betalen en andere items te kopen die de waarde in de toekomst mogelijk kunnen doen toenemen, maar ook een percentage vast kunt houden in cash en niet alleen activa.

Voor het Balancer Labs-team is het concept van herbalancering, dat doet denken aan Markowitz’ Moderne Portfolio-Theorie en de Efficiënte Grens, nuttig op meer manieren dan slechts het vestigen van diversificatie. Om het uit te leggen refereert Fernando aan het concept van smart pools.

Liquiditeit is essentieel voor elk token en project. De totale circulatie van tokens wordt gereduceerd wanneer een slash-gebeurtenis zich voordoet. Smart pools kunnen worden gebruikt door protocollen om het ze mogelijk te maken om stakers te slashen en tegelijkertijd het opdrogen van liquiditeit van hun tokens te voorkomen.

Bewijs van liquiditeit

In het Aavenomics-raamwerk gecreëerd door Aave is een eigenschap genaamd Veiligheidsmodule geïmplementeerd die een veiligheidsmechanisme biedt in geval van een zwarte zwaan-gebeurtenis (specifiek een Shartfall-gebeurtenis) om de fout om te leiden en de impact van de gebeurtenis op het token te reduceren. Deze Veiligheidsmodule wordt gebouwd met gebruik van een 80% AAVE / 20% ETH Balancer-pool. Mensen kunnen liquiditeit aan die pool toevoegen in AAVE en ETH, en ze kunnen dan ofwel het AAVE-token of het Balancer-pool-token (BPT), dat 80% van waarde in AAVE en 20% in ETH representeert, staken. Het Balancer-protocol garandeert dat de dollarwaarderatio van de twee tokens wordt gehouden op 80%/20%.

Op deze manier worden de Balancer-pool-tokens vastgezet in het stakingsmechanisme en gebruikt als bewijzen van liquiditeit, maar tegelijkertijd zijn de tokens in de pool beschikbaar voor handel. De liquiditeitsaanbieders die aan die pool bijdragen en hun kapitaal opsluiten om het systeem te helpen herstellen van een catastrofistische gebeurtenis zijn toegewezen beloningen in de vorm van liquiditeitsaanbieder- (LP)-tokens, de BAL-tokens.

Het verschil tussen Balancer en een constante functie marktmaker zoals Uniswap

Hoewel Balancer zijn AMM-functionaliteit baseert op de x * y =k formule zoals voorgesteld door Alan Lu en geadviseerd door Vitalik Buterin, breidt het dit principe ook uit door het aanbieden van wrikkingsruimte voor het toewijzen van relatieve gewichtigheid en flexibele handelskosten, in plaats van het hebben van twee tokens met een 50%/50% ratio en een 0,3% kostprijs zoals Uniswap.

Balancer-meningen over yield-farming en liquiditeits-mining

Het Balancer Labs-team houdt meer vast aan het idee van lilquiditeits-mining dan dat van yield-farming. Hoewel ze lijken hetzelfde doel te hebben maarkt Fernando onderscheid tussen de twee concepten:

• Yield-farming is in principe het profiteren van een geldprotocol. Het is een cynisch mechanisme dat, kapitaal hebbend in DeFi en dat laten werken om tokens te verdienen, niet gelijk staat aan het hebben van rente in het houden van die tokens en het opbouwen van liquiditeit in een ecosysteem.  
• In liquiditeits-mining geven de community-leden om het project en de lilquiditeit daarin. Ze willen ervan zeker zijn dat het project is opgebouwd zodat een vibrant ecosysteem zich kan ontwikkelen.

De prikkelingsstructuur die Balancer Labs wil hebben is het verzekeren dat mensen die BAL-tokens ontvangen de hoogste interesse in het project hebben. Hun hoofddoel voor het gebruik van liquiditeits-mining is het distribueren van eigenaarschap van het Balancer-protocol zodat op een bepaald punt ze hun gedecentraliseerde visie zullen bereiken dat tokenhouders die in het project investeerden en mensen buiten het bedrijf (die zich uiteindelijk zullen kunnen verdwijnen) zijn software ontwikkelen.

De typen van Balancer-pools

• Private pool: een pool waar alleen de maker en eigenaar liquiditeit kunnen toevoegen of verwijderen. De pool-eigenaar is vrij om de inwisselkosten te veranderen, nieuwe tokens toe te voegen, en de gewichtigheden aan te passen.
• Gedeelde pool: een pool die open is voor anderen om liquiditeit toe te voegen. Deze is vastgezet en zijn maker kan geen nieuwe tokens toevoegen, de parameters veranderen of het geld van anderen indirect stelen. Een private pool kan omgezet worden in een gedeelde pool, maar niet andersom.
• Smart pool: een hybride pool die in principe een private pool is in bezit door een smart contract dat deze beheert. Bijvoorbeeld een smart pool waar de beheercode voor het smart contract alleen de inwisselkosten kan veranderen en niets anders.

Verdere bronnen
• Balancer Discor-kanaal: discord.gg/qjFcczk
• Balancer op Twitter: @BalancerLabs
• Fernando Martinelli op Twitter: @fcmartinelli

Website (https://radixdlt.com)
Medium (https://medium.com/@radixdlt)
Telegram (https://t.me/radix_dlt)
Twitter (https://twitter.com/RadixDLT)

How do you rate this article?

0


Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.