Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Đào bitcoin và thuật toán Scrypt

By kimtruyen | Kimtruyen | 24 Apr 2020


Đào coin là gì?

Đào Bitcoin là quá trình giải các thuật toán phức tạp với máy tính nhằm xác minh một khối (block), khi đó thợ đào sẽ nhận được một số lượng Bitcoin mới được coi như là khoản thưởng, và một khoản phí giao dịch.

Có hai mục đích của việc đào coin: Một là để tạo ra nhiều đồng tiền hơn, hai là để xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch sử dụng tiền trong lưu thông, một vấn đề quan trọng không kém.

Các thuật toán thông dụng để đào coin

Thuật toán Scrypt

Scrypt là gì?

Scrypt là một hàm dẫn xuất khóa (hàm hash) trong bộ nhớ cứng dùng để đào coin. Những chức năng của bộ nhớ cứng này thường đòi hỏi một số lượng RAM rất lớn để có thể tiến hành giải quyết.

Điều này có nghĩa là một chip ASIC tiêu chuẩn được sử dụng để giải quyết Bitcoin SHA-256 Proof of Work sẽ cần phải dự trữ một khoảng không gian cho bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory) thay vì sử dụng năng lượng băm tinh khiết.

Scrypt chỉ điều chỉnh số lượng các biến ngẫu nhiên cần lưu trữ so với SHA-256.

nt9dG6ZnMohMWW9EGLB0Nwx5ybyMYu.jpg

Scrypt hoạt động như thế nào?

Scrypt tạo ra một loạt các số giả ngẫu nhiên cần được lưu trữ ở một vị trí trong bộ nhớ RAM. Sau khi thuật toán truy cập các số này một vài lần thì sẽ trả về một kết quả.

Việc tạo ra các con số đòi hỏi nhiều tính toán và khi chúng được truy cập vài lần, nó hoàn toàn có thể sử dụng bộ nhớ RAM kết hợp với sức mạnh băm chứ không cần phải tạo ra chúng ngay lập tức – một khoảng thời gian và bộ nhớ cân xứng trong điều kiện tối ưu hóa tốc độ.

Lợi ích của Scrypt

Lợi ích chính của scrypt là nó góp phần làm giảm lợi thế của các “thợ đào” đồng Bitcoin trong mạng lưới. Điều này có nghĩa là có khả năng nhiều “thợ đào” tiền ảo hơn sẽ tham gia vào mạng lưới và đóng góp một cách thích đáng để tạo nên giá trị của họ. Một khả năng khác là có ít năng lượng sử dụng vì tổng công suất mạng ít hơn rất nhiều.

Thuật toán SHA-256

SHA

Secure Hash Algorithm hay thuật giải băm an toàn là năm thuật toán được chấp nhận bởi FIPS – Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang, dùng để chuyển một đoạn dữ liệu nhất định thành một đoạn dữ liệu có chiều dài không đổi với xác suất khác biệt cao.

SHA-256

SHA-256 là một nhánh của hàm băm mật mã SHA-2 được sử dụng trong nhiều phần khác nhau của mạng Bitcoin:

Khai thác sử dụng SHA-256 là thuật toán Proof of work.

SHA-256 được sử dụng trong việc tạo ra các địa chỉ bitcoin để cải thiện an ninh và bảo mật.

Thuật toán SHA-256 tạo ra một mã băm có cố định 256-bit (32-byte) gần như duy nhất. Một chuỗi băm được tạo ra không thể được tính toán trở lại. Điều này làm cho nó phù hợp để xác nhận mật khẩu, thách thức xác thực hàm băm, chống giả mạo, chữ ký số.

2Thz9J8Py6Nb8hyYJVMbOlrrq7ik7z.jpg

SHA-256 là một trong những hàm băm kế tiếp đối sau SHA-1 và là một trong những hàm băm mạnh nhất hiện tại.

SHA-256 hỗ trợ sức mạnh xử lý thô. Trong những ngày đầu tiên, bạn có thể đào coin bằng CPU hoặc GPU của chiếc máy tính bình thường tại nhà. Tuy nhiên, theo thời gian, độ khó của coin tăng lên, để có thể khai thác nó, bạn cần phải dùng đến các bộ vi xử lý chuyên biệt được gọi là các ASIC.

Thuật toán Ethash

Ethash là thuật toán băm được dùng cho proof-of-work trong các loại tiền điện tử dựa trên Ethereum. Nó sử dụng các phiên bản thay thế của SHA3-256 và SHA3-512 thường được gọi là “Keccak-256” và “Keccak-512”.

Từ phiên bản 1.0 Ethash đã được thiết kế để có khả năng chống lại ASIC và dễ cho việc kiểm tra. Nó cũng sử dụng một phiên bản sửa đổi nhỏ của Hashimoto để làm giảm chi phí tính toán.

XpYW22NSCfqyyiUvZ8VWx8gvvL5mfh.jpg

Vì sao Ethash được ưa chuộng?

  • Độ bão hòa IO
  • Tính thân thiện của GPU
  • Khả năng kiểm chứng của máy khách cấu hình thấp
  • Mức độ chậm chạp của máy khách cấu hình thấp
  • Máy khách cấu hình thấp khởi động nhanh

Tất cả các thuật toán trên đều được nhiều người lựa chọn sử dụng khi có nhuc ầu đào coin. Bạn có thể lựa chọn cho mình một thuật toán phù hợp với cách đào của mình.

How do you rate this article?

0


kimtruyen
kimtruyen

sinh viên bách khoa


Kimtruyen
Kimtruyen

Đam mê làm giàu

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.