Kimtruyen

Kimtruyen

Đam mê làm giàu


Đào bitcoin và thuật toán Scrypt

24 Apr 2020 5 minute read 1 comment kimtruyen

Đào coin là gì? Đào Bitcoin là quá trình giải các thuật toán phức tạp với máy tính nhằm xác minh một khối (block), khi đó thợ đào sẽ nhận được một số lượng Bitcoin mới được coi như là khoản thưởng, và một khoản phí giao dịch. Có hai mục đích của việc...

Ví trust

23 Apr 2020 9 minute read 0 comments kimtruyen

Ví ủy thác là gì? Trust Wallet là ví điện tử và điện thoại thông minh cho điện thoại thông minh, điện thoại di động và điện thoại di động. Ví tin tưởng Ví điện tử trong trò chơi điện tử, đồng tiền điện tử, từ  Bitcoin,  ERC20 (như ETH, ') và BEP2 (nh...

What is bitcoin?

23 Apr 2020 4 minute read 0 comments kimtruyen

+) What is Bitcoin (BTC)?Bitcoin or BTC is the first cryptocurrency in the world and lays the foundation for the development of the cryptocurrency market. Bitcoin uses a peer-to-peer protocol for all transactions. And, that is why Bitcoin has elimina...

kiếm đồng BAT

23 Apr 2020 1 minute read 0 comments kimtruyen

  +) What is BAT Token? BAT is the official token of the decentralized advertising platform BAT.It is built on the foundation of Ethereum according to the ERC-20 standard and was released to the market on July 31, 2017 through ICO funding.Toke...