App Đào PI ngày đào được 9.6 PI = 1.5$ = 34500đ. Giá PI sẽ còn tăng lên 1$ -5$.


351665157-297311baf0dba698d2c4efa8f029b58e271b5a8be9cb91bd7dfd246934d8e4b2.jpeg

👉 LINK VÀO CHỢ MUA BÁN PI NETWORK VIỆT NAM: https://t.me/joinchat/HyuD3lKyrJq6c6Pq5t692w
👉 APP ĐÀO PI MIỄN PHÍ. PI (Pi NetWork) Đã lên sàn Aacoin với giá 0.16$/PI
👉 ACE nào chưa đào thì tải App Pi Network về Đào (không cần treo máy)
👉 Ngày đào được 9.6 PI = 1.5$ = 34500đ. Giá PI sẽ còn tăng lên 1$ -5$.
👉 Thu nhập thu động: hoa hồng giới thiệu 25% công suất của F1 đào PI hằng giờ, ngày.
👉 Link tải App (Download App): https://minepi.com/trieuphudola
👉 Đăng ký bằng tài khoản Facebook và đăng ký nhớ nhập mã giới thiệu: trieuphudola
👉 Cách đào: Đăng ký xong mở App lên nhấp vào 3 Gạch ngang trên gốc trái. Nhấp tiếp vào Earn Pi - nhấp tiếp vào PING INACTIVE hoặc nhấp vào TIA SÉT màu xanh - Miner - DISMISS (hằng ngày vào đó để nó tự Đào PI cho mình)

How do you rate this article?


0

0

kiemtienfreeonlinemienphi
kiemtienfreeonlinemienphi

giới thiệu kênh kiếm tiền online miễn phí đã rút được tiền và tư vấn đầu tư an toàn


kiemtienfreeonlinemienphi
kiemtienfreeonlinemienphi

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIẾM TIỀN MỸ $, LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.