Sovren Projesi Hakkında Bilgi


Yatırım sektörü, şu dijitalleşme çağında olması gerektiği gibi görünmemektedir ve yatırım sektörüne âdem-i merkeziyetçilik yapısı hakimdir.

Blokzincir teknolojisi yapısı giderek gelişmesine rağmen finansal yönetim çözümleri konusunda henüz bu teknoloji sınırlı bir durumda olduğu söylenebilmektedir. Toplum merkezli bir yatırıma ihtiyaç olduğunu düşünülmektedir. Sovren projesi, Hisse Senetleri, Altın ve Menkul Kıymetleri içeren bir yatırım platformudur. Geleneksel çevrimiçi ticaret ve güvenlik yatırımı arasındaki mesafeyi kapatmayı amaçlayan bu platform, teknik uzmanlık düzeyine ile alakasız olarak, herhangi bir ticaret yapan kişi için yerleşik dijital varlık sektörüne girişi kolaylaştırmak için konumlandırılmıştır.

Sovren dünyanın ilk servet yönetimi ile ilgili çözümler için bir paket platform olarak tasarlanmıştır. Bu platform ile geleneksel varlık ve menkul kıymetler ticareti yapma imkanının düzenlenmesi planlanmaktadır. Sovren platformu oluştururken biz odaklı bir müşteri, kullanıcı odaklı bir çerçeve oluşturmaya çalışmaktadır. Ayrıca Sovren platformu mevcut dijital varlık sektörlerinin sorunlarını çözmeyi de planlamaktadırlar. Bunlara yaparken kripto kabullenmesinden yararlanmayı düşünmektedirler. Sovren dijital varlık sistemindeki neredeyse tüm uygulamaları hepsi bir arada bir paket şeklinde oluşturmayı hedeflemektedir. Sovren platformu kullanıcı deneyimine ve müşteri desteğine odaklanmaktadır.

Sovren projesi ayrıca Robotik İşleme Otomasyonu , Yapay İstihbarat , Makine Öğrenimi ve Robotik Süreç Otomasyonu gibi terimlerin ileriki yıllarda insanların hayatlarına gireceğini düşünmektedir. Bu teknojiler blokzincir teknolojisi ile kullanıldığında çok daha verimli olabildiği düşünülmektedir. Gelişen bu teknolojilerin ticaret hizmetleri sektörüne de etkilerinin olacağı düşünülmektedir. Sovren platformu, adı geçen bu teknolojileri dijital varlıklara  uyumlu hale getirme konusunu ön planda değerlendirmektedir. Yapay zeka teknolojilerini, akıllı otomasyon sistemlerini kullanan bir ticaret platformu oluşturmayı hedeflemektedirler.

190903265-55b06f4eb14310f7450525b3c8587abc79671f6b769d01b586e9cfbbb479b94c.jpeg

Sovren platformu sadece ticaret ile sınırlı bir çizgide yer almaması düşünülmektedir. Geleneksel banka ve kredi kartlarını kullanan tam ödeme platformunu bütünleştirilmesi planlanmaktadır.

Sovren platformunun bazı farklılıklarına değinecek olursak eğer;Yapay zeka tabanlı bir öğrenme desteği ile yeni yatırımcılar için tasarlanmış kullanımı kolay bir mobil uygulama geliştirilmesi planlanmıştır. Kominsyon alınmaması planlanmıştır. Ticaretlerde %0 oranında komisyon alınacaktır. Hisse, Altın, Menkul Kıymetler ve daha fazlası bu platformda olması düşünülmektedir. Anında çözümler ve nakite ulaşma imkanı planlanmıştır. Sovren dijital varlık platformunun ayrıca günlük ihtiyaçlarda kullanılmak üzere tasarımı yapılmıştır.

Sovren platformu projesinin yol haritasını incelemek gerekirse, 2018’in ilk çeyreğinde “Sovren proje konsepti oluşturuldu ve proje başlatıldı”, 2018’in ikinci çeyreğinde “ teknik dizayn ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. 2018’in üçüncü çeyreğinde “alpa düzeyde mobil ticaret platformun tasarımı gerçekleştirildi.” 2018’in dördüncü “beta düzeyde mobil ticaret platformun tasarımı gerçekleştirildi, lisanslı bir hale getirildi. İleride yapılması planlanan çalışmalara bakıldığında ise 2019’un ilk çeyreğinde elektronik para lisans işi çözüldü. 2019 yılının ikinci çeyreğinde ise “Sovren TGE, MTF lisans işlerinin halledilmesi” planlandı. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ise “Sovren Menkul Kıymetler piyasalarının, borsasının başlatılması, açılması” planlandı.  2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise “Sovren Menkul Kıymetler ticaret platformunun global lisansı ile ilgili çalışmaları” planlandı. “Küresel kullanıcı tabanı oluşturmak ve ABD başlangıç perakendeci seçimi yapılması” düşünüldü. 2020 yılının genelindeki hedef ise global bir biçimde genişleme (Amerika Birleşik Devletleri, Güney ve Doğu Asya, Afrika) olarak planlanmıştır. 2021’deki hedef ise sovren sınır ötesi bankası olarak düşünülmektedir.

Sovren projesinin bazı iş ortaklarına baktığımızda ise; Blue Frontier Group, Orrick, Next Generation, stratejik partnerler olarak; Integral – Redesigning Humanity, Swiss Crypto Advisors, Fiat Ödeme Çözümleri Sağlayıcısı ise Safe Charge’dir.

Proje İletişim Adresleri:

Web Sayfası:  https://sovren.app/

Facebook:  https://www.facebook.com/sovrenSTX/

Twitter: https://twitter.com/SOVREN_STX

Telegram:  https://web.telegram.org/#/im?p=@sovrenofficial

Reddit: https://www.reddit.com/r/SovrenSTX

How do you rate this article?

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.