How to make tincture of pears/Jak zrobić nalewkę z gruszek
How to make tincture of pears/Jak zrobić nalewkę z gruszek

By Gradzio | Homemade tinctures | 12 Feb 2020


How to make tincture of pears

 

Something stronger would be useful.


Have you ever had a tincture of pear?


It is very delicious and aromatic.


And even the recipe is easy to do.


Components:
1 kg of pears
4 cloves
1 liter of 70% alcohol.
half vanilla sticks
30 dag of sugar

 • Try to pick only juicy pears.
 • Wash off the tweezers and the petals.
 • Do not peel.
 • Cut into pieces, not throwing pips, and then put them into a closed jar, fill it to 3/4 of its height.
 • Add spices and sprinkle with full spirit, close and hold at room temperature in dark for 6 months.
 • Alcohol is poured, fruit is poured with sugar and hold, often shake the jar until sugar completely dissolved.
 • Then pour the syrup and the fruit slightly knead through the canvas or gauze.
 • Squeeze syrup and fruit juice mixed with tincture.
 • Leave for 2-3 days, occasionally shaking the jar to make the ingredients bite.
 • After filtration, pour into bottles.
 • Store in a dark and cool place for at least six months.
 • Bon Appetit :)

 • Jak zrobić nalewkę z gruszek

 • Przydało by się coś mocniejszego.
 •  
 • Piliście kiedyś nalewkę z gruszki?


  Jest bardzo pyszna i aromatyczna.


  I nawet przepis jest łatwy do zrobienia.


  Składniki:
  1 kg gruszek
  4 goździki
  1 l spirytusu 70 proc.
  pół laski wanilii
  30 dag cukru
  ............................

  • Staraj się wybrać tylko soczyste gruszki.
  • Umyj obetnij szczypułki i ogonki.
  • Nie obieraj ze skory.
  • Pokrój na kawałki, nie wyrzucając pestek, a następnie wkładamy je do zamykanego słoja, wypełnij go do 3/4 jego wysokości.
  • Dodaj przyprawy i zalej do pełna spirytusem, szczelnie zamknij i trzymaj w pokojowej temperaturze w ciemnym miejscu przez 6 miesięcy.
  • Spirytus zlej, owoce zasyp cukrem i trzymaj, często potrząsaj słojem, aż cukier całkowicie się rozpuści.
  • Następnie zlej syrop , a owoce lekko wygniataj przez płótno lub gazę.
  • Wyciśnięty syrop i owocowy sok mieszamy z nalewką.
  • Zostawiamy na 2-3 dni, potrząsając od czasu do czasu słojem, aby składniki się przegryzły.
  • Po przefiltrowaniu rozlewamy do butelek.
  • Magazynuj w ciemnym i chłodnym miejscu co najmniej pół roku.
  • Smacznego :)

  https://steemit.com/polish/@gradzio/jak-zrobic-nalewke-z-gruszek-how-to-make-tincture-of-pearsHomemade tinctures
Homemade tinctures

Homemade recipes for alcohol tinctures. Simple and easy to do !!!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.