Merhaba Publish0x - Hi Publish0x
Merhaba Publish0x - Hi Publish0x

By sagu13 | Hayata Dair Ne Varsa | 17 Mar 2019


Blockchain sektöründe dev bir atılım yapan Publish0x projesini tebrik ediyorum. Artık yazıklarımı burada yazacağım. Bu sistemin ilerlemesinde faydam olursa çok mutlu olurum.

Yazılarımı genellikle sağlık, moda, film, Blockchain ve kripto paralarla ilgili yazıyorum. Birbirimize yardımcı olacağımız iyi yazılar diliyorum...


sagu13
sagu13

I've been a researcher for years. I love to know about technology, sports, music, health and crypto coins.


Hayata Dair Ne Varsa
Hayata Dair Ne Varsa

Spor, müzik, kripto, sağlık ve yaşam hakkında tüm yazılarım...

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.