passive portfolio update 007

By gubaar | gubaar | 1 Feb 2021


a sota està en català també ↓

english

Hey there 👋🏼,
This is the first one of my portfolio reviews of the year and I hope you want to follow how I progress as the year goes by, my goal is to earn more than 100€ in a month this year. Let's see how it works out.
I have different strategies to earn my sats along the month divided in lending platforms (Blockfi, Celsius and Nexo), holding OUSD, Staking (BAND, XTZ and ADA) and using my Plutus card. Let's get into it!

(All prices are at the time of writing)

LENDING PLATFORMS

BlockFi → 0,00032187 BTC (9,00€) + 0,00275220 ETH (2,99€) + 0,00842478 LTC (0,91€) = 12,9€ (up from 9,51€)

Celsius → 0,0023 ETH (2,50€) + 0,00202 COMP (0,57€) + 0,000000 BTC (0,01€) + 0,03382 SNX (0,47€) + 0,89060 CEL (3,50€) + 0,00005 ZEC (0,00€) + 0,00001 BSV (0,00€) + 0,00001 DASH (0,00€) = 7,05€ (up from 0,04€)

Nexo → 0,00000252 BTC (0,07€) + 0,076441 XRP (0,04€) + 0,00019085 LTC (0,02€) + 0,2995535 XLM (0,08€) + 0,02079803 LINK (0,38€) = 0,59€ (up from 0,10€)

 

OUSD

Holding OUSD → 3,6935 OUSD = 3,05€ (up from 0€)

 

STAKING

BAND (I hold it @Atomic Wallet at a 17% APY) → 0.043187 BAND = 0,34€ (up from 0,04€)

ADA (I hold it @Atomic Wallet at a 5% APY) → 8,255701 ADA = 2,40€ (up from 0,00€)

XTZ (I hold it @Exodus Wallet at a 5,32% APY) → 0,306646 XTZ = 0,72€ (up from 0,00€)

 

PUBLISH0X CLAIMS

1,9769 AMPL = 2,03€ (up from 1,15€)

 

PLUTUS CARD

9,98 PLU = 45,60€ (up from 8,74€)

 

JANUARY EARNINGS → 81,07€ (up from 34,52€)

 


català

Hola de nou 👋🏼,

Aquest és el primer repàs al portafoli de l'any i es pero que vulgueu seguir com progresso a mesura que avança l'any, el meu objectiu és guanyar més de 100€ algun mes d'aquest any. A veure si ho puc aconseguir.

Faig servir diverents estratègies per a guanyer els meus sats cada mes dividides en plataformes de préstecs (Blockfi, Celsius and Nexo), tenir OUSD, fer staking de diferents monedes (BAND, XTZ and ADA) i emprant la meva targeta de Plutus. Anem a veure els números!

(Tots els preus són del moment en els que els vaig escriure)

PLATAFORMES DE PRÉSTECS

BlockFi → 0,00032187 BTC (9,00€) + 0,00275220 ETH (2,99€) + 0,00842478 LTC (0,91€) = 12,9€ (el mes passat en vaig guanyar 9,51€)

Celsius → 0,0023 ETH (2,50€) + 0,00202 COMP (0,57€) + 0,000000 BTC (0,01€) + 0,03382 SNX (0,47€) + 0,89060 CEL (3,50€) + 0,00005 ZEC (0,00€) + 0,00001 BSV (0,00€) + 0,00001 DASH (0,00€) = 7,05€ (el mes passat en vaig guanyar0,04€)

Nexo → 0,00000252 BTC (0,07€) + 0,076441 XRP (0,04€) + 0,00019085 LTC (0,02€) + 0,2995535 XLM (0,08€) + 0,02079803 LINK (0,38€) = 0,59€ (el mes passat en vaig guanyar 0,10€)

 

OUSD

Tenir OUSD → 3,6935 OUSD = 3,05€ (el mes passat en vaig guanyar 0€)

 

STAKING

BAND (jo el tinc a Atomic Wallet amb un 17% d'APY) → 0.043187 BAND = 0,34€ (el mes passat en vaig guanyar 0,04€)

ADA (jo el tinc a Atomic Wallet amb un 5% d'APY) → 8,255701 ADA = 2,40€ (el mes passat en vaig guanyar0,00€)

XTZ (jo el tinc a Exodus Wallet amb un 5,32% d'APY) → 0,306646 XTZ = 0,72€ (el mes passat en vaig guanyar 0,00€)

 

TIPS PUBLISH0X QUE EM PASSO A METAMASK

1,9769 AMPL = 2,03€ (el mes passat en vaig guanyar 1,15€)

 

TARGETA DE PLUTUS

9,98 PLU = 45,60€ (el mes passat en vaig guanyar 8,74€)

 

GUANYS DE GENER → 81,07€ (el mes passat en vaig guanyar 34,52€)

 


 

How do you rate this article?

0gubaar
gubaar

aquí procuraré compartir les meves intereaccions amb el món de les cryptos, les meves inversions i aspectes generals sobre privacitat dels usuaris. ~ i'll try to share my interactions with the crypto world, my investments and general concerns about user privacy

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.