Gezi Defteri #8 (Traveller Diary #8) – Kız Kulesi, İstanbul, Turkey (TR / ENG)

Gezi Defteri #8 (Traveller Diary #8) – Kız Kulesi, İstanbul, Turkey (TR / ENG)

By etasarim | Gezi / Travel | 9 May 2019


[TR] Gezi defterimizin bu bölümünde İstanbul’daki tarihi yapılardan biri olan Kız Kulesi’nden bahsedeceğiz.  

[EN]In this part of our series, we will talk about the Kız Kulesi (Maiden's Tower) in Istanbul.

190903265-746474c765bfe0ab36cff16439cca5f8b0ee3893fb013869547a4628943db29b.png  

[TR] İstanbul’un Üsküdar semtinde bulunan Kız Kulesi, zaman zaman gözetleme kulesi ve deniz feneri olarak kullanılmıştır. Ayrıca Üsküdar’daki yapılar arasında Bizans İmparatorluğu’ndan kalan tek tarihi yapı olması açısından da önemlidir.  

[EN] The Maiden's Tower is located in the Üsküdar that is district of Istanbul. Used as a watchtower and lighthouse in ancient times. The Maiden’s Tower is the only Byzantine heritage found in the Üsküdar district.

  190903265-d1bf5bc41bfc7d9f9fbc654ac0a8283b4e2264ae00c2bb113ac51703301ff7a2.png  

[TR] Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklara göre kulenin yapılanma süreci M.Ö.411’e kadar dayanmaktadır. Günümüzde ise kulede, turistik bir mekân olması itibariyle lokantalar ve seyirlik alanlar bulunur.  

[EN] The date of construction of the Maiden's Tower is not known. According to some sources, the construction process began in 411 BC. The Maiden's Tower is now used as a restaurant and cruise terrace and is open for tourists.

190903265-83c78622b59c23cbb88550b7b01216e96ce131c8975e30ebb0f33f1a02e412bf.png  

[TR] Gelelim Kız Kulesi hakkındaki hikayelere… Kule hakkındaki efsanelerden en bilineni, yılan hikayesidir.

Eski bir zamanında dönemin İmparator’unun bir kızı olur. Kızının doğumuna çok sevinen İmparator, bugünü ülkede bayram ilan eder. İlerleyen zamanlarda İmparator’un huzuruna gelen bir Bilge, imparatora kızının 18 yaşına gelmeden bir yılan tarafından zehirlenerek öldürüleceği kehanetinde bulunur. Kehanete inanan İmparator, kızını korumak için denizin ortasında bulunan eski kuleyi onararak kızını bu kuleye yerleştirir. Yıllar geçer ve İmparator’un kızı 18 yaşına basar. Kader bu ya, her ne kadar kız denizin ortasında olsa da bir gün kızı için kuleye gönderilen yemek sepetleri arasında bulunan üzüm sepeti içerisine bir yılan girer. Üzüm sepetinin içinden çıkan yılan, genç kızı zehirler ve öldürür. Kızının ölümüne çok üzülen İmparator, kızının toprağa gömülürse yılanlara tekrar yem olacağını düşünür ve prensesin bedenini mumyalatıp pirinç bir tabuta koydurur ve tabutu da Ayasofya’nın yüksek duvarları üzerine yerleştirir.

Anlaşılan o ki yer, zaman değişse de kaderden kaçış yoktur…

[EN] Many things are told about the Maiden's Tower. The most well-known of these is the snake story.

In an old time the Emperor would have a daughter. The Emperor, who is very pleased with the birth of his daughter, declared a holiday by using today. In later times, a wise man emerges before the emperor and makes a prophecy. According to the prophecy, the daughter of the emperor will be poisoned by a snake when she is 18 years old. The Emperor is so afraid of this situation and he repair the old tower for daughter in the middle of the sea to protect her. Years pass by and the emperor's daughter turns 18. The snake that hides in the food baskets are sent to the tower. When the baskets reach the tower, the snake comes out of the basket and poisons the emperor's daughter. The emperor is very sorry for his daughter's death. He will not bury her on the ground to protect her daughter after her death. A metal coffin is put on the walls of Hagia Sophia. And he puts her daughter in this coffin.

This story shows us that there is no escape from fate.

 

Photos by @etasarim

190903265-0ef2d78d04a42e22fee347fe22dac1d0af325599d5e7ac3b7d2d1b7e712b8660.jpeg

Diğer Gezi Notları

Not : Bu yazı daha önce Steemit Blogumda yayınlanmıştır:

https://steemit.com/tr/@etasarim/gezi-defteri-8-traveller-diary-8-kiz-kulesi-istanbul-turkey-tr-eng 

----------------------------------------------------------------------------

This article was originally published on Steemit


etasarim
etasarim

I am a designer. (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) and photographer | I fan : Coding, Electronic, Technology and Science


Gezi / Travel
Gezi / Travel

In this blog, you can find travel articles

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.