Sirwin
Sirwin

Is presearch the best search engine on the internet?

By Nguyen thi kim hien | Earn money 5.0 | 21 Mar 2021


   1 . Tổng quan trước khi tìm kiếm

   Tìm kiếm trước là gì?

     Là một công cụ tìm kiếm như google, bing hay baidu, ... nhưng presearch có một điểm khác biệt: Presearch là một công cụ tìm kiếm phi tập trung và trả công cho việc tìm kiếm, quảng bá bằng token của các thành viên trong cộng đồng. Nhưng google, bing hay các nền tảng tìm kiếm khác vẫn chưa làm được.

Đăng ký Presearch tại đây:

https://www.presearch.org/signup?rid=1893614

   Giá tìm kiếm trước là bao nhiêu: 1 trước =? đô la Mỹ

Giá trước

 Tại thời điểm viết bài này, 1 pre có giá = 0.098 usd. một con số ấn tượng đúng không. Tôi nghĩ rằng nó không dừng lại con số này nhưng trong tương lai gần giá của nó có thể lên đến 10 đô la, 100 đô la hoặc 100 đô la cho mỗi pre. Tôi hy vọng dự đoán của tôi là chính xác.

   2. Presearch tham gia và xây dựng cộng đồng bằng cách trả thưởng .

presearch trả cho bạn 25 bản đặt trước khi bạn đăng ký và 8 bản xem trước mỗi ngày khi bạn thực hiện tìm kiếm bằng tìm kiếm trước. Rõ ràng đây là một chiến lược phát triển của công cụ tìm kiếm trước bởi gã khổng lồ Google chiếm hơn 82% lượng tìm kiếm toàn cầu. không dừng lại ở đó: nếu bạn giới thiệu bạn bè, người thân hoặc ai đó đăng ký qua link giới thiệu của bạn, bạn sẽ nhận được 25 Pre. Bây giờ chúng ta hãy làm phép toán:

          * bạn đăng ký: 25 trước,

          * mỗi ngày: 8 trước x 30 / ngày = 240 trước,

          * một ngày bạn đề xuất: (10 người x 25 trước) = 250 trước, vậy 30 ngày = 7500. 

          👉Tổng 30 ngày = 7765

       ❤ wao ... đúng là số đẹp các bạn ạ. như vậy 7,765 x 0,098 = 760,97 usd. Đây là số lượng ví dụ nhỏ nhất, nếu bạn làm tốt hơn mà giá cao hơn thì sẽ khác

   3. c reate minh bạch cho môi trường tìm kiếm

Presearch là một công cụ tìm kiếm phi tập trung hứa hẹn sẽ san bằng sân chơi, có lợi hơn cho người sáng tạo và minh bạch hơn các công cụ tìm kiếm tập trung hiện nay.

   4. Kết luận

tìm kiếm trước một công cụ tìm kiếm mới, một làn gió mới trong tìm kiếm trên internet. Chúng tôi hy vọng rằng tiền sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai và một môi trường bình đẳng cho những người đổi mới. Nhưng trước mắt google là một thử thách mà các pre cần phải vượt qua, các bạn nghĩ sao về pre hãy comment bên dưới nhé. chúc mọi người một ngày tốt lành

Đăng ký Presearch tại đây:

https://www.presearch.org/signup?rid=1893614

How do you rate this article?

1


Nguyen thi kim hien
Nguyen thi kim hien

Tôi là môt chuyên gia về marketing


Earn money 5.0
Earn money 5.0

Make money online

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.