Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Bitcoin

#Bitcoin Halving

By Cryptoworld | Dijital money | 7 May 2020


Bitcoin yarılarıFarklı düşünceler olmasına rağmen, 12 Mayıs'ta bölünmesi gereken bitcoin için çok az zaman kaldı. Bitcoin fiyatı tekrar saldırıya geçti. Bu yarım nedir, başlayalım.

Arama Sonuçları
Web özellikli snippet
İlk Bitcoin bloğu 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından üretildi. İlk Block Award Split 28 Kasım 2012'de gerçekleştiğinde, blok ödülü 50 Bitcoin'den 25 Bitcoin'e düştü.

Bitcoin bölünmesinde, BTC fiyatında hızlı bir artış ve hızlı düşüşler olacak.Bu süreçte önemli olan, yatırımlarımızı paniklemek ve korumak 

How do you rate this article?

0


Cryptoworld
Cryptoworld

Yazı yazmak kitap okumak


Dijital money
Dijital money

Cryptocurrencies play the most important role in our future. It is a sector that requires very good research before entering the crypto industry. I wish you success in this industry.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.