(ENG) Earn Vita Inu (PL) Zdobywaj Vita Inu 


🇵🇱💰👉(PL) The Polish version is below the English text👈💰

🇬🇧💰👉(ENG) Earn Vita Inu 👈💰

Vita Inu ($VINU) is the world’s first fast & cheeky dog coin with zero fees and smart contracts!
Vita Inu’s philosophy is to have fun, make new friends, and learn all about the greatest technological revolution of our lifetimes - cryptocurrency. Come have fun!
Vita Inu works on VITE, if by some miracle you do not know VITE and the decentralized Vitex exchange, it's time to catch up, download your wallet and get to know VITEX EXCHANGE - https://app.vite.net/webview/vitex_invite_outer/index.html?vitex_invite_code=3711242230

WAYS TO EARN VINU
1) Faucet - https://getvinu.cc/
2) Promote VINU on Twitter and receive tips!
3) Create VINU memes everywhere on the internet and receive tips!
4) Enter contests on Twitter, Discord, and Telegram and win VINU.Join their Discord - https://discord.gg/vubZRMXSEJ, Twitter - https://twitter.com/VitaInuCoin and Telegram - https://t.me/VitaInu 
5) Invite Rewards program on Discord - invite people and earn tier rewards.
6) Giveaways on Discord every day.
7) Voter Rewards (coming soon) - ViNo Community Node SBP.
8) Staking (Coming soon) - Stake VINU to earn more over time.

How to add VITA INU to your Vite Wallet and trade on the ViteX exchange - https://medium.com/@VitaInu/how-to-add-vita-inu-to-your-vite-wallet-and-trade-on-the-vitex-exchange-16b4f8a4644b
How to use the Twitter Tip Bot for VINU - https://medium.com/@VitaInu/how-to-use-the-twitter-tip-bot-for-vinu-3ab30aa2ca1b
Will the Real Inu Please Stand Up? - https://medium.com/@VitaInu/will-the-real-inu-please-stand-up-bde105e154cf
Whitepaper Vita Inu - https://vitainu.org/wp-content/uploads/2021/11/Vita-Inu-Whitepaper.pdf

You can find more airdrops on the website https://darmowekrypto.org.pl

--------------------------------------------------------------------------

🇵🇱💰👉(PL) Zdobywaj Vita Inu 👈💰

Vita Inu ($ VINU) to pierwszy na świecie szybki meme coin z zerowymi opłatami za przesył i inteligentnymi kontraktami!
Filozofią Vita Inu jest dobra zabawa, nawiązywanie nowych znajomości i poznawanie największej rewolucji technologicznej naszego życia - kryptowalut. Przyjdź i baw się dobrze!
Vita Inu działa na VITE, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie znasz VITE i zdecentralizowanej giełdy Vitex to czas to nadrobić, pobrać portfel i poznać VITEX EXCHANGE - https://app.vite.net/webview/vitex_invite_outer/index.html?vitex_invite_code=3711242230

SPOSOBY ZARABIANIA VINU
1) Kranik - https://getvinu.cc/
2) Promuj VINU na Twitterze i otrzymuj tipy w VINU!
3) Twórz memy o VINU wszędzie w Internecie i otrzymuj tipy w VINU!
4) Weź udział w konkursach na Twitterze, Discordzie i Telegramie i wygraj VINU. Dołącz do ich Discorda - https://discord.gg/vubZRMXSEJ , Twittera - https://twitter.com/VitaInuCoin i Telegramu - https://t.me/VitaInu
5) Program nagród na Discord - zapraszaj ludzi i zdobywaj nagrody w VINU.
6) Kilka razy w ciągu jednego dnia na Discordzie rozdają prezenty.
7) Nagrody dla głosujących (wkrótce) — ViNo Community Node SBP.
8) Staking (wkrótce) - Stawiaj VINU, aby z czasem zarabiać więcej. 

Jak dodać VITA INU do swojego portfela Vite i handlować na giełdzie ViteX - https://medium.com/@VitaInu/how-to-add-vita-inu-to-your-vite-wallet-and-trade-on -the-vitex-exchange-16b4f8a4644b
Jak korzystać z Twitter Tip Bota dla VINU - https://medium.com/@VitaInu/how-to-use-the-twitter-tip-bot-for-vinu-3ab30aa2ca1b
Czy prawdziwy Inu powinien powstać? - https://medium.com/@VitaInu/will-the-real-inu-please-stand-up-bde105e154cf
Whitepaper Vita Inu - https://vitainu.org/wp-content/uploads/2021/11/Vita-Inu-Whitepaper.pdf 

Więcej airdropów można znaleźć na stronie https://darmowekrypto.org.pl

How do you rate this article?


1

0

darmowekryptoorgpl
darmowekryptoorgpl

Hello. I create a website where I show how to get free cryptocurrencies simply and with a small amount of work. Airdrops & learning how to use cryptocurrencies ⚡️ My site is https://darmowekrypto.org.pl We publish there in Polish and English.


darmowekryptoorgpl
darmowekryptoorgpl

On this blog, we describe young cryptocurrencies and new blockchain platforms.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.