Warm, warm and warmer - you can feel spring in the air - My Actifit Report Card: February 9 2024


Ciepło, ciepło coraz cieplej - w powietrzu czuć wiosnę

ac06.jpg

Błędy konstrukcyjne w nowym Ogrodzie Japońskim znowu dały o sobie znać. Wystarczy kilka dni deszczowych, a ogród japoński tonie pod wodą. Oczywiści Park Śląski twierdzi, że wszystko jest ok, a dreny są odpowiednie. Problem w tym, że gdy był jeszcze stary Ogród takie zjawiska nie miały miejsca - ktoś tu kłamie!

Construction errors in the new Japanese Garden have made themselves felt again. All it takes is a few rainy days and the Japanese garden will sink under water. Of course, Park Śląski claims that everything is OK and the drains are adequate. The problem is that when the Garden was still old, such phenomena did not occur - someone is lying here!

ac01.jpg

Dzisiejszy spacer mimo niewielkiego deszczu zaliczam do bardzo przyjemnych. Było prawi bezwietrznie a z nieba leciał ciepły jak na tę porę roku deszczyk.

Today's walk, despite the slight rain, was very pleasant. There was almost no wind and rain was falling from the sky, warm for this time of year.

ac02.jpg

ac03.jpg

Odwiedziny u ptaków odbyły się tradycyjnie, do tego kilka minut na ławce i herbatka ziołowa z termosu pozwoliły poczuć zapach wiosny.

Visiting the birds took place traditionally, plus a few minutes on a bench and a thermos of herbal tea allowed you to feel the smell of spring.

ac04.jpg

ac05.jpg

ptaki.png

© copyright marianomariano
Photo: Panasonic Lumix

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

09/02/2024

ACTIVITYCOUNT.png

17578

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

36


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.