Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Today unconventionally - a walk along the wall - My Actifit Report Card: February 5 2023


As today is Sunday and a large number of people could be expected in the park, I decided to modify the walking route a bit.

Jako, że dzisiaj jest niedziela i w parku można było spodziewać się sporej ilości osób postanowiłem trochę zmodyfikować trasę spaceru.

I went towards the Zoo, more precisely along the walls of the Zoo. In general, I was also driven by curiosity at what stage the construction of the second line of the "Elka" railway is.

Udałem się w kierunku Zoo, a dokładniej to wzdłuż murów Zoo. Generalnie pokierowała mną również ciekawość, na jakim etapie jest budowa drugiej nitki kolejki "Elka".

And I saw a large clearing, which was still densely overgrown in autumn. There are also many trees marked for felling.

No i zobaczyłem wielką przecinkę, która jeszcze jesienią była gęsto zarośnięta. Sporo również jest drzew znaczonych do wycinki.

A sad picture is a large number of broken trees lying in places invisible to pedestrians. Maybe it's supposed to be like that?

Smutny obrazek, to duża ilość połamanych drzew zalegających w miejscach niewidocznych dla przeciętych spacerowiczów. Może tak ma być?


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3CeGPmSAQAub5vQpRRuCdnCvPpTGCp8q1EpT8NS8KACauPWYkXveH9mVB1GREYG787mdTpsNdmQ.webp?format=webp&mode=fit

5CEvyaWxjaErqc3i7tYRQutZDwQPeZ8E6Ha3BenkA3Uc6fhKSLZ62PuSojTnM4kkLrYUdChBgBHoPxiDt.webp?format=webp&mode=fit

05/02/2023

99pyU5Ga1kwqSXWA2evTexn6YzPHotJF8R85JZsErvtTWXk3GCQzwE19X23QTStRWqptVv9ewFdVyfUFFVmDMaDFDq2rtVoMAhyvDRvaPQNw6VbL5G9gKPf4w9GZixeanz.webp?format=webp&mode=fit

5780

2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WGrpdajECFYwbFKmEfngkWQbkUKRsSU3ia8eD6GEnv5fPQ4CyLECfKYq5Nfs4X5ct4cC5zqbwbTrWe8z2Go8.webp?format=webp&mode=fit

Walking

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3Ce5mq1K39aWaTQqgRWDAXzXFH4BRM45RgD4S7Eo9hn3LECCNTXPHVGcAgjbgme7ypgXktYB77L.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmnDryYkjGY5e9XsFJ3xAZ4ZfHANHxQ5UXDzvaYQyWsgyN9rufqKcQNb33HgquAeiN67KLCn.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmo9AXb2JMaG73HNaZBKUGcuViBtCvACwgTt8EW1ZG85785fW3ivxPrMgFj47u2CBCr4C15x.webp?format=webp&mode=fit

How do you rate this article?

11


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.