Today there are no colors, gray and dreary, and in the afternoon there is heavy snowfall again - My Actifit Report Card: December 6 2023


a1.jpg

Today is a bad day in every respect. Since noon, I have had a terrible headache in the back of my head, probably due to a change in blood pressure. The weather was also worse than yesterday, and so was the sports result. However, I am still within the minimum I set for myself, i.e. 10,000. steps per day.

Dzisiaj słabszy dzień pod każdym względem. Od południa doskwierał mi straszny ból głowy w okolicach potylicy, prawdopodobnie to zmiana ciśnienia. Pogoda również słabsza niż wczoraj, no i wynik sportowy również. Jednak dalej mieszczę się w minimum jakie sobie ustaliłem, czyli 10 tyś. kroków dziennie.

a2.jpg

a3.jpg

The weather was a bit capricious and didn't encourage me to go for walks, so I didn't have much company in the park. Warm tea in a thermos did me good at several stops during the walk.

Aura nieco kapryśna nie zachęcała do spacerów, więc w parku nie miałem specjalnie towarzystwa. Ciepła herbata w termosie dobrze mi zrobiła na kilku przystankach pod czas spaceru.

a4.jpg

aa8.jpg

aa9.jpg

Tomorrow is another day, but it's closer to the weekend. Maybe the weather will be nicer and the headache will go away. For now I'm drinking herbal teas, maybe they will help.

Jutro kolejny dzień, ale już bliżej weekendu. Może aura będzie łaskawsza, a ból głowy ustąpi. Póki co spożywam ziołowe herbatki, może pomogą.

aa10.jpg

aa11.jpg

aa12.jpg

aa17.jpg

ornament_travel.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

06/12/2023

ACTIVITYCOUNT.png

11651

ACTIVITYTYPE.png

 

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

14


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.