"Stir fry" modified with Chinese Pak Choi cabbage - Asian cuisine in the fumes of Polish beer


Stir fry zmodyfikowany chińską kapustą Pak Choi - Azjatycki klimat i polskie piwo

a0.jpg

Today, exotic combinations, as exotic Asian cuisine with a slight Chinese modification and Polish strong beer enter the ring.

Dzisiaj egzotyczne zestawienia bo do ringu wkracza egzotyczna kuchnia azjatycka z lekką chińską modyfikacją oraz polskie mocne piwo.

a01.jpg a02.jpg a04.jpg a06.jpg a18.jpg a05.jpg

The beer may not be top shelf, but compared to Asian experiments it will definitely work well. The "Dębowe Moc" beer and "Stir fry", i.e. pork with many vegetables, enter the fray.

Piwo może nie należy do górnej półki, ale w zestawieniu z eksperymentami azjatyckimi na pewno się sprawdzi. Do boju wkraczają piwo "Dębowe mocne" oraz "Stir fry", czyli wieprzowina z wieloma warzywami.

a00000.jpg

a0000.jpg

This time, the main dish, originally from China, has been additionally modified with Pak Choi cabbage, which fits perfectly here.

Tym razem potrawa główna, rodem z Chin została zmodyfikowania dodatkowo kapustą Pak Choi, która idealnie tu pasuje.

a14a.jpg a14b.jpg a14c.jpg a14d.jpg

a14e.jpg

The dish is not complicated to prepare, but it requires a very large amount of ingredients, mainly vegetables.

Potrawa nie należy do skomplikowanych w przyrządzaniu, niemniej jednak wymaga bardzo dużej ilości składników, głównie warzyw.

a.jpg

a00000000.jpg

And what goes into this dish? Of course, the basis is fresh pork, it can be pork neck, not too fatty, and a whole lot of vegetables and additives.

A co wchodzi w skład tego dania? Oczywiście podstawą jest świeża wieprzowina, może to być karkówka niezbyt tłusta i cała masa warzyw i dodatków.

a07.jpg

In addition to the pork neck, you will need: Udon noodles, ginger, carrot, garlic, Teriyaki sauce, onion, leek, lime, soy sauce, sesame seeds, chili flakes, cane sugar, Pak Choi cabbage. When you mix it all together, you won't notice most of the ingredients in the dish, but it tastes great on its own.

Oprócz karkówki potrzebne są: Makaron Udon, imbir, marchewka, czosnek, sos Teriyaki, cebula, por, limonka, sos sojowy, ziarna sezamu, płatki chili, cukier trzcinowy, kapusta Pak Choi. Jak to wszystko się razem zmiesza, to większości składników nie wyczujecie w potrawie, ale sama w sobie jest genialna w smaku.

a15.jpg

a16.jpg

First, fry the meat thoroughly but very quickly in hot oil. Then we cut the meat into small pieces. Put vegetables, spices, slices of ginger, which I love, into the pan and stew. Finally, add the meat, sauces, spices and simmer briefly. When everything is ready, add thick cooked Udon rice noodles. A brilliant dish.

W pierwszej kolejności należy dokładnie ale bardzo szybko podsmażyć mięso na rozgrzanym oleju. Następnie kroimy mięso w drobne kawałki. Na patelnię wrzucamy warzywa, przyprawy plasterki imbiru, który uwielbiam i dusimy. Na koniec dodajemy mięso, sosy, przyprawy i krótko dusimy. Gdy wszystko jest gotowe, dodajemy gruby ugotowany makaron ryżowy typu Udon. Potrawa genialna.

  a09.jpg

And those chopsticks in the title photo are a hoax. I mean, the chopsticks are real, but they've been around Asia many times, and I've never learned how to eat with them.

A te pałeczki na zdjęciu tytułowym to mistyfikacja. Znaczy pałeczki są prawdziwe, ale będą c w Azji wielokrotnie, nigdy nie nauczyłem się nimi spożywać pokarmów.

a000000000.jpg

!! And there must be dessert!!
No i deser musi być!!

"Dębowe beer" is the background to this dish, so I won't write about it. It has a bearable taste, it has no tradition, although it is produced by a brewery with traditions, i.e. Browar Tyski. Well chilled, it is suitable for everything.

Piwo dębowe natomiast jest tłem do tej potrawy, dlatego nie będę o nim się rozpisywał. Jest znośne w smaku, nie ma tradycji, choć produkowane jest przez Browar z tradycjami, czyli Browar Tyski. Mocno schłodzone nadaje się do wszystkiego.

a00000.jpg

ornament_piwo.png

photo: Panasonic Lumix
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

17


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.